IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji wypłat dopłat bezpośrednich

Na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa w dniu 30/05/2017 MRiRW przedstawiło na temat stanu realizacji wypłat dopłat bezpośrednich. W informacji czytamy:


Zgodnie z art. 75 ust. I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W drodze odstępstwa rozpoczęcie wypłat może nastąpić w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października, w formie zaliczki. Jednocześnie należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 75 ust. 2 ww. rozporządzenia płatności nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności.

W roku 2016 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,351 mln rolników. Maksymalna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację tego wsparcia za 2016 r. wynosi 14,8 mld zł.

Od dnia 17 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadziła wypłatę płatności bezpośrednich w formie zaliczek. Zaliczki za rok 2016 wypłacane były w maksymalnej wysokości określonej w przepisach unijnych, tj. 70%. na poczet wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich realizowanych w Polsce. Zaliczki zostały zrealizowane dla ponad 1.33 1 mln rolników. co stanowi 98,5% ubiegających się o przyznanie płatności bezpośrednich; a wypłacona kwota zaliczek wyniosła ok, 9.67 mld zł tj. 65,26% całkowitej puli środków finansowych przeznaczonych na płatności bezpośrednie za 2016 r,

Od 1 grudnia 2016 r. prowadzona jest wypłata płatności końcowych. Według danych ARiMR do dnia 29 maja 2017 r. wydane zostały decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2016 dla 1,329 mln rolników. co stanowi 98,37% składających wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. Do dnia 29 maja 2017 r. zrealizowano płatności na kwotę w wysokości ok. 13,986 mld zł, co stanowi 94,43% koperty finansowej. Jest to kwota znacząco wyższa (o ok. 1.9 mld zł) od kwoty płatności zrealizowanej w tym samym okresie za rok 2015.

Zgodnie z zapewnieniami ARiMR zostanie dochowany końcowy termin płatności przypadający na dzień 30 czerwca 2017 r., gdyż proces naliczania płatności końcowych jest prowadzony na bieżąco i ARiMR dokłada wszelkich starań, aby beneficjenci otrzymali swoje płatności w jak najkrótszym terminie.

pobierz informację MRiRW >

Odsłon artykułów:
1249972

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma