IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Rozdzielenie ASF u dzików i świń domowych powoli staje się faktem

Przez długi okres czasu postulowaliśmy, aby rozdzielić ASF u świń domowych od choroby dzików. Ma to zasadnicze znaczenie w stosunku do eksportu wieprzowiny poza kraje Unii Europejskiej, a więc do państw Azji, które w większości nie chciały uznać regionalizacji terenów wolnych od ASF przyjętych przez UE.

Podczas Sesji Generalnej OIE w maju 2017 r. przyjęto nową wersję rozdziału Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE odnoszącego się do generalnych warunków ustanawiania statusów ASF dla krajów, stref lub kompartymentów, w którym przewidziana została możliwość handlu w przypadku państw, na terytorium których występują przypadki ASF u dzików. Możliwość ta jest uwarunkowana określonymi wymaganiami.

Równocześnie należy zauważyć, że kolejnym etapem jest ewentualne wdrożenie nowych rozwiązań do przepisów europejskich, a następnie do polskiego porządku prawnego - informuje MRiRW.

Naszym zdaniem, nowe zasady handlu będą skuteczne jeżeli nie pojawi się wirus ASF w populacji świń domowych. Oznacza to, że należy wyeliminować z produkcji gospodarstwa niespełniające zasad bioasekuracji, gdyż to one stanowią największe zagrożenie.

Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy program został wprowadzony w życie na mocy rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 517). W 2016 r. przedmiotowe rozporządzenie było dwukrotnie nowelizowane. Umożliwiono posiadaczom zwierząt utrzymującym świnie na obszarze, gdzie od 2015 r. jest realizowany program, rezygnację z ich utrzymywania w zamian za rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń wyliczane w oparciu o średnią roczną liczbę świń utrzymywanych w gospodarstwie.

Wniosek o przyznanie rekompensaty należało złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 września 2016 r. W 2016 r. Agencja wypłaciła rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa), objętych programem bioasekuracji na lata 2015-2018, realizowanym na części województwa podlaskiego, na łączną kwotę 1.010.464 zł.

W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2017 r. na realizację tej pomocy zostały zaplanowane środki w wysokości 3.659 tys. zł. - informuje MRiRW.

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma