IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Używanie wskaźników produkcyjnych bez zrozumienia ich znaczenia może wprowadzeć w błąd

W opinii Simona Grey'a z firmy Genesus, w produkcji świń są 3 najważniejsze wskaźniki mające wpływ na zysk:

  1. Liczba kilogramów sprzedanych z fermy lub m2 fermy w ciągu roku
  2. Cena uzyskana ze sprzedaży
  3. Koszt produkcji sprzedanych kilogramów

Jest wiele innych wskaźników, które są stosowane w produkcji świń jak: liczba prosiąt żywo urodzonych, liczba tuczników sprzedanych od maciory, liczba miotów od maciory w roku, upadki, zużycie paszy na kg przyrostu, wybojowość, czy grubość słoniny. Żaden z tych wskaźników nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy biznes idzie dobrze. Używanie tych wskaźników bez zrozumienia ich znaczenia dla biznesu jako całości może okazać się mało przydatne, a nawet wprowadzać w błąd.

Jeżeli używa się parametru liczba tuczników od maciory w ciągu roku należy rozumieć jak definiuje się maciorę. Jest bowiem dużo definicji, które różnią się od siebie. Jeżeli za maciorę stada podstawowego uznamy loszką, która została pokryta, to będzie to zupełnie inna definicja, gdyby tę samą loszkę uznać za maciorę stada podstawowego dopiero po wyproszeniu.

Podobnie jest ze wskaźnikiem zużycia paszy na kilogram przyrostu. Zależy on od końcowej wagi sprzedawanych tuczników. Inny współczynnik otrzymamy jeżeli będziemy tuczyli do wagi 110 kg, a inny do wagi 130 kg. Dla tej samej sztuki wskaźnik zużycia paszy 2,65 do wagi 110kg będzie oznaczał dokładnie to samo co wskaźnik 2,78 do wagi 130 kg.

Mylące może być również podawanie procentu upadków. W przypadku odchowalni prosiąt, do której trafia 1000 prosiąt tygodniowo, w przypadku upadku 22 szt. w tygodniu otrzymujemy 2,2% upadków (22/1000). Jeżeli liczbę upadków 22 sztuk tygodniowo odniesiemy do ogólnej liczby zwierząt w odchowalni prosiąt wynoszącej 8000 sztuk (8 tygodni trwa odchów) wówczas wskaźnik upadków wyniesie 0,275%. Drugi sposób liczenie jest niepoprawny, ale czasami spotykany na fermach.

Powszechnie uważa się, że wskaźnik liczby prosiąt odsadzonych od maciory jest najbardziej ekonomicznym wskaźnikiem. Jeżeli by tak rzeczywiście było wówczas. Duńczycy mieliby najniższe koszty produkcji. Jednakże tak nie jest. Najniższe koszty produkcji są w Bazylii, USA i Kanadzie. Na rentowność składa się wiele czynników, a produktywności loch jest tylko jednym z nich.

źródło: Genesus

Odsłon artykułów:
1250016

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma