IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych" zawiera negatywne skutki dla towarowych gospodarstw rolnych

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” (dalej Program), Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej przesłał do ministra Szyszko propozycje zmian projektu.

Obowiązujące obecnie regulacje wymagają okresu przechowywania gnojowicy przez okres 4 miesiące. W związku z tym rolnicy przystosowali wymiary swoich zbiorników na okres 4 miesięcznego przechowywania płynnego nawozu naturalnego. Powiększenie pojemności zbiornika o 50% wymaga zaangażowania dodatkowych środków pieniężnych (których rolnicy nie posiadają) oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Wobec coraz częściej zgłaszanych problemów związanych z blokowaniem jakichkolwiek inwestycji w produkcję zwierzęcą przez społeczności lokalne, wspierane przez różne organizacje „tzw. ekologiczne”, istnieje duże ryzyko, że nowe zbiorniki nie powstaną. Wielu rolnikom pozostanie wybór zmniejszenia obsady zwierząt, przez co ich produkcja może stać się nieopłacalna w wyniku nieefektywnego wykorzystywania budynków inwentarskich. Zmniejszenie obsady zwierząt doprowadzi do spadku produkcji krajowej wieprzowiny i uzależni Polskę w jeszcze większym stopniu od importu. Jest to kierunek sprzeczny z rządowym programem odbudowy pogłowia trzody chlewnej w kraju i dążeniem do uzyskania samowystarczalności w sektorze mięsa wieprzowego.

Ponadto wprowadzenie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN) na terenie całego kraju wiąże się z nałożeniem na wszystkie towarowe gospodarstwa nowych obowiązków i ograniczeń w zakresie terminów stosowania nawozów.

Dotychczas rolnicy prowadzący działalności rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN) mogli stosować wszystkie nawozy na gruntach ornych od 1marca do 15 listopada. Wnioskujemy o zachowanie wcześniej obowiązujących terminów na obszarach OSN, które w naszej ocenie dostatecznie chroniły te obszary. Proponowane przez nas okresy dla nowych obszarów OSN, na których wcześniej obowiązywały dłuższe terminy nawożenia do 30 listopada, z powodzeniem naszym zdaniem spełnią swoją rolę ochronną dla nowych obszarów OSN.

Regulacje przyjęte w nowych obszarach OSN powinny łagodzić negatywne skutki związane z pogorszeniem konkurencyjności towarowych gospodarstw rolnych w Polsce względem innych podmiotów z państw unijnych, które nie będą podlegały tak rygorystycznym wymogom środowiskowym.

pobierz pismo >

pobierz projekt Programu >

Odsłon artykułów:
1249739

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma