IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Do 31 grudnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych rozdysponowała trwale 3 357 tys. ha - raport ANR

Do 31 grudnia 2016 r. Agencja rozdysponowała trwale 3 357 tys. ha, tj. 70,8% gruntów przejętych do Zasobu. Na nieruchomościach pozostałych w Zasobie przekształcenia strukturalne i własnościowe są kontynuowane, m.in. poprzez:– sprzedaż w przetargach oraz na zasadach pierwszeństwa w nabyciu, – wtórna restrukturyzacje, a następnie dalsze rozdysponowanie, zwłaszcza dużych nieruchomości powracających z dzierżawy, w związku z wygasaniem lub rozwiązaniem umów lub poprzez wyłączanie z trwających umów dzierżawy części gruntów do odrębnego zagospodarowania przez innych użytkowników, głównie rolników indywidualnych.

Poprawie struktury obszarowej, a zwłaszcza tworzeniu warunków dla powiększania części już istniejących gospodarstw rodzinnych, sprzyjają także uregulowania określone w ukur oraz stosowanie przez Agencje przetargów ograniczonych. Przetargi ograniczone organizowane są przede wszystkim dla rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. Od początku obowiązywania tego uprawnienia (tj. od połowy czerwca 1999 r.) rozstrzygnięto przetargi ograniczone dla rolników na zakup 229,4 tys. ha oraz na dzierżawę 286 tys. ha.

pobierz raport ANR >

Odsłon artykułów:
1249740

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma