IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Słaba jakość próbek nadsyłanych do badań na ASF przyczyną dłuższego oczekiwania na wyniki

SPTCH "Podlasie" zgłosił problem przedłużającego się okresu badania krwi w Puławach na ASF. Wcześniej na wyniki rolnicy czekali około 3 dni od pobrania i wysyłki, teraz ten czas wydłużył się do około 5-11 dni. Sprawa jest o tyle istotna, że wynik badań jest ważny 15 dni od pobrania krwi. Na wyniki czekają zarówno myśliwi, aby móc opróżnić chodnie, jak i hodowcy ze stref ASF.

W odpowiedzi PIWet zaznaczył (pismo do pobrania poniżej), że bardzo duże znaczenie i bezpośredni wpływ na szybkość wykonywanych badań w kierunku ASF, ma jakość nadsyłanego materiału, która niestety w wielu przypadkach jest niewłaściwa. Często pracownicy Krajowego Laboratorium Referencyjnego w Puławach (KLR) stwierdzają dalece posunięty proces hemolizy materiału biologicznego (krwi) lub wręcz rozlaną krew .

W toku wykonywanych badań diagnostycznych w takich właśnie próbkach uzyskuje się pierwotnie niejednoznaczne wyniki badania, w związku z czym wykonywane są dodatkowe badania powtórne, aby uzyskać wiarygodny wynik. Z tego powodu procedura badania próbek ulega wydłużeniu czasami o ponad 2-3 dni, za co KLR w Puławach nie może brać odpowiedzialności.

W chwili obecnej personel laboratoryjny KLR ds. ASF w PIWet-PIB pracuje w systemie 3-zmianowym i dokłada wszelkich starań aby wyniki zostały wysyłane do klienta w możliwie najkrótszym czasie.

Ewentualne włączenie, na obecnym etapie, Laboratoriów ZHW do rutynowych badań, jeszcze bardziej wydłuży procedurę oczekiwania na wyniki. Większość próbek nie spełniających kryteriów akceptacji dopuszczenia do badań, laboratorium zlokalizowane w ZHW musiało by odrzucić i poprosić ponownie lekarza weterynarii o jej kolejne pobranie, ponieważ personel tych laboratoriów nie posiada kompetencji do wydawania wyników pochodzących od tak trudnych jakościowo próbek – wyjaśnia prof. Krzysztof Niemczuk - Dyrektor PIWet.

pobierz pismo PIWet >

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka