IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

MRiRW: Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy tworzące nowe ramy instytucjonalnego wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce polegające na:

  • utworzeniu jednostki odpowiedzialnej za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi (instytucji rozwojowej) – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR),
  • zniesieniu Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wykorzystaniu ich zasobów do zapewnienia funkcjonowania KOWR, a także realizacji nowych zadań przez ARiMR,
  • utworzeniu jednej instytucji wykonującej zadania agencji płatniczej Unii Europejskiej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje politykę państwa w zakresie: tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz rozwoju spółek strategicznych Skarbu Państwa, wdrażania innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, stabilizacji rynków rolnych oraz promocji polskich produktów rolno-spożywczych. Oprócz zadań ustawowych, wykonuje również inne zadania delegowane.

pobierz informację o KOWR >

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka