IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Problemy rolników w strefach zagrożonych ASF dalej nierozwiązane

W dniu 30 sierpnia br. skierowaliśmy pismo do ministra Boguckiego w sprawie trudnej sytuacji rolników na obszarach zagrożonych ASF. Poinformowaliśmy ministra m. in. o:

  • braku zakładu odbierającego żywiec ze strefy zagrożonej;
  • przetrzymywaniu u rolników tuczników do wagi ponad 150 kg oraz braku w związku z tym zachowania dobrostanu zwierząt;
  • braku możliwości zasiedlenia tuczarni w strefie zagrożenia po skończonym tuczu, co powoduje trudności w regulowaniu spłat kredytu do banku;
  • braku możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji przez samych rolników i konieczności interwencji administracji centralnej.

W dniu 3 października br. otrzymaliśmy odpowiedź, w której minister Bogucki ogranicza się do poinformowania nas o obowiązujących przepisach. Z informacji napływających od rolników ze stref ASF wynika, że ich problemy pozostały dalej nierozwiązane.

pobierz odpowiedź ministra Boguckiego >

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka