IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Polska wystąpi o przedłużenie możliwości stosowania ZnO w paszach leczniczych

Na nasze pismo z dnia 23 sierpnia 2017 roku skierowane do ministra Jurgiela w sprawie przedłużenia o 5 lat możliwości stosowania ZnO w paszach leczniczych uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź.

W otrzymanym piśmie, które jest w załączeniu poniżej, minister Ewa Lech informuje, że Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej ww. instytucji poinformował, że Polska skorzysta z okresu przejściowego przewidzianego w ww. decyzji Komisji Europejskiej w pełnym zakresie, to znaczy, że pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających tlenek cynku powinny być cofnięte do dnia 26 czerwca 2023 r. (5 lat po podjęciu decyzji przez Komisję Europejską).

Mając powyższe na uwadze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego z prośbą o opracowanie wytycznych dotyczących stosowania produktów alternatywnych w przypadku braku na rynku produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających tlenek cynku.

pobierz pismo >

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka