IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Planowane zmiany podatkowe w 2018 roku dotkną duże gospodarstwa rolne

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe podatku, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

W art. 2 pkt 21 projektu znajduje się zapis dotyczący uchylenia przepisów zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4e i ust. 1d. zawierające zwolnienie od podatku CIT przychodów z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej, w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzednim przychody z działalności rolniczej stanowią co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Z powyższego zwolnienia korzystają obecnie podmioty prawne prowadzące gospodarstwa rolne, a więc obok rolniczych spółdzielni produkcyjnych również przedsiębiorstwa rolne utworzone po b. państwowych gospodarstwach rolnych oraz gospodarstwa Skarbu Państwa.

Zgodnie z projektem obecne zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorstw rolnych będzie obowiązywało do 1 stycznia 2018 r. Po tej dacie mają wejść nowe przepisy podatkowe.

pobierz projekt ustawy >

Odsłon artykułów:
1433974

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka