IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Debata o konstytucji i polskiej wsi

Prezydent RP Andrzej Duda podjął inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmiany konstytucji w dniu 11 listopada 2018 roku, w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W okresie poprzedzającym referendum planowane są spotkania i debaty z różnymi środowiskami na temat zapisów w nowej konstytucji.

20171122 131222

fot. A. Dargiewicz

Jednym ze spotkań poświęconych konsultacji w sprawie nowej konstytucji była debata w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie w dniu 22 listopada br. przeprowadzona pod hasłem "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi". W swoim wystąpieniu Prezydent Duda zaznaczył, że wieś powinna znaleźć miejsce w preambule ustawy zasadniczej. Preambuła bowiem "ma ogromne znaczenie z punktu widzenia wykładni konstytucji jako całości i poszczególnych jej zapisów" oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Ustawa zasadnicza powinna odnieść się do wielu kwestii "ważnych dla polskiej rodziny mieszkającej na wsi", m.in. ochrony zdrowia, dostępu do pomocy medycznej, a także "ochrony życia, a więc tego, co bardzo ważne dla zdecydowanej większości polskich rodzin rolniczych, które są pniem polskiej tradycji". Ważnym elementem jest „pozycja rodzinnego gospodarstwa rolnego w Rzeczypospolitej” oraz kwestie socjalne. Konstytucja powinna uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, przejawiającą się w dostępie środowiska wiejskiego do edukacji, transportu i dóbr kultury.

Zdaniem Prezydenta kwestia emerytur rolniczych powinna zostać uregulowana w konstytucji. Zmian w emeryturach rolniczych nie można dokonywać zwykłą większością w Sejmie.

W kolejnych słowach Prezydent podkreślił „gigantyczny postęp” jaki dokonał się w polskim rolnictwie po dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się ludzie na początku lat 90-tych, którzy byli zatrudnieni w państwowych gospodarstwach rolnych. Postęp ten był możliwy dzięki funduszom UE oraz programowi 500 plus.

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Marek Olszewski stwierdził, że pomimo osiągniętego postępu potrzeby wsi nadal są ogromne. W dalszym ciągu 60% w gospodarstw wiejskich nie ma dostępu do kanalizacji, 15% do sieci wodociągowej, połowa dróg wiejskich to drogi gruntowe, jedna trzecia nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu. "To jest tło, na którym trzeba myśleć o zapisach konstytucji" - dodał.

Odsłon artykułów:
1433970

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka