IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

NIK w negatywnie ocenia wprowadzony program bioasekuracji w Polsce

Wobec narastającej liczby ognisk ASF u świń wprowadzono w 2015 program bioasekuracji, którego celem było doprowadzenie w przyjętym rejonie do sytuacji, w której produkcją trzody chlewnej będą zajmowały się wyłącznie gospodarstwa zabezpieczone przed przedostaniem się wirusa do stad.

Niestety według NIK cel ten nie został osiągnięty. Nie uwzględniono faktu, że w 90% gospodarstw objętych programem utrzymujących od 1 do 50 sztuk wprowadzenie zasad bioasekuracji było nieuzasadnione ekonomicznie i w praktyce nie realizowane. Przyjęte w programie zasady nie pozwalały na wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących likwidację stada nawet w przypadkach rażących naruszeń określonych przepisami prawa wymogów bioasekuracji.

Zgadzamy się z oceną NIK. Naszym zdaniem administracji rządowej zabrakło determinacji zarówno w egzekwowaniu programu bioasekuracji stad świń jak i redukcji populacji dzików. A przecież od dawna wiadomo, że są to dwa kluczowe elementy walki z wirusem ASF.

pobierz raport NIK >

Odsłon artykułów:
1434004

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka