IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych

Celem ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę (do 70%) z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

Rekompensata ma być wypłacana w przypadku:

1) obniżenia przychodu w gospodarstwie rolnym, prowadzącym chów lub hodowlę ryb lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30 % w stosunku do średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, przy czym przy obliczaniu średniego rocznego przychodu nie będzie uwzględniany przychód z roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie rekompensaty; spadek przychodów skutkujący wypłatą rekompensat z funduszy może być spowodowany:

a) skutkami wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne i które pogarszają warunki prowadzenia działalności rolniczej,

b) w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin (w uzasadnieniu przywoływany jest przykład ASF, co może oznaczać, że branża może zostać obarczona kosztami choroby zwalczanej z urzędu),

c) w wyniku spadku cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,

d) w wyniku wystąpienia niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w handlu międzynarodowym,

2) braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne.

Do dysponowania środkami funduszy będzie ustawowo upoważniony Dyrektor Generalny KOWR na podstawie uchwał komisji zarządzających danym funduszem. KOWR będzie również zapewniał obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy i komisji zarządzających.

Fundusz ma być zarządzany przez 6 członków komisji zarządzającej składającej się z 2 członków rządowych, 1 KRIR, 3 przedstawicieli producentów, którzy mogą być wybrani przez ministra, jeżeli organizacje się nie ustalą wspólnych kandydatów. Podobnie jak w przypadku funduszu promocji mięsa wieprzowego producenci towarowi trzody chlewnej mogą być pozbawieni jakiegokolwiek wpływu na co będą przekazywane środki. Zastanawiające jest jak można próbować stabilizować rynek żywca wieprzowego warty 11 mld zł funduszem o rocznym przychodzie (bez ewentualnych dotacji) na poziomie 22 mln zł? Może w to miejsce można pomyśleć o stworzeniu funduszu ubezpieczeniowego na wypadek (odpukać!) rozprzestrzenienia się wirusa ASF dalej na zachód.

pobierz projekt ustawy >

 

Odsłon artykułów:
1433989

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka