IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie

Projekt Programu jest kontynuacją działań podjętych w 2017. Nie widać w nim zapowiadanej zdecydowanej redukcji populacji dzików ani w strefach ASF, ani poza nimi. Porównując zakładane koszty do roku 2017 można odnieść wrażenie, że nowy rok nie będzie trudniejszy. A przecież teren stref ASF ulega ciągle powiększaniu. Szczególnie to widać po rosprzestrzenieniu się wirusa na Mazowsze.

Zastanawiające jest podniesienie środków przeznaczonych na realizację Programu w 2018 roku tylko o 3,2 mln zł. do kwoty 28,5 mln zł. Przy obecnym tempie rozprzestrzeniania się wirusa środki przeznaczone na działanie Programu w naszej opinii są niewystarczające.

Program obejmuje następujące działania:

 1. badania laboratoryjne w kierunku wykrycia ASF przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zakup 70 kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz dzików;
 3. finansowanie funkcjonowania 5 odłowni żywołownych do odłowu dzików; odłowione dziki podlegają uśmierceniu;
 4. finansowanie odstrzału sanitarnego na obszarze określonym w załączniku nr 1 do programu;
 5. finansowanie odstrzału sanitarnego wykonywanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 6. finansowanie polowania i odstrzału sanitarnego na dorosłe samice dzika o wadze tuszy po usunięciu patrochów wynoszącej co najmniej 30 kg;
 7. ubój lub zabicie świń na obszarze zagrożenia lub obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze ochronnym, w przypadku wystąpienia tej choroby u dzików;
 8. postępowanie powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia ASF, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nadzór bierny) przeprowadzane zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 9. pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia ASF lub przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją, przez powiatowego lekarza weterynarii (nadzór czynny nad gospodarstwami) na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze ochronnym;
 10. unieszkodliwienie tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze ochronnym;
 11. finansowanie poszukiwania i bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na obszarze określonym w załączniku nr 1 do programu;
 12. wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą;
 13. prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii informacyjnej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa;
 14. prowadzenie szkoleń dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz rolników i myśliwych, mających za zadanie przekazać wiedzę na temat ASF.

pobierz Program 2018 >

Odsłon artykułów:
1400452

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka