IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Stanowisko w sprawie Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Ministerstwo Środowiska poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 

Nasze zastrzeżenia do projektu można podsumować w kilku punktach:

1. Skrócenie jesiennego terminu nawożenia płynnymi nawozami naturalnymi gruntów ornych o 15 dni.

W obecnie obowiązujących przepisach dla OSN termin nawożenia gruntów ornych nawozami naturalnymi płynnymi został określony od 1 marca – 15 listopada. Planowane skrócenie tego okresu na jesieni o 15 dni może prowadzić do problemów z zagospodarowaniem naturalnych nawozów płynnych w przypadku obfitych opadów deszczu i rozmiękczenia gleby, tak jak tego doświadczyliśmy w roku 2017.

2. Przeprowadzenie inwestycji polegających na powiększeniu możliwości przechowywania płynnych nawozów naturalnych z 4 do 6 miesięcy:

Dla wielu rolników inwestycja w powiększenie pojemności zbiorników o 50% stanowi zbyt duże obciążenie finansowe. Wiele gospodarstw ma niską rentowność i nie stać ich na wykonanie wymaganych projektów bez wsparcia finansowego ze strony Skarbu Państwa. Ponadto uzyskanie pozwolenia budowlanego jest długotrwałym procesem kończącym się zwykle niepowodzeniem. Często okoliczni mieszkańcy protestują przeciwko realizacji inwestycji, by utrudnić funkcjonowanie chlewni. Nie chcą bowiem, by ta działalność była prowadzona w ich gminie. Dlatego przed wprowadzeniem obowiązku realizacji inwestycji procedura związana z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę powinna zostać uproszczona.

Obecnie obowiązujący okres 4 miesięcznego przechowywania płynnych nawozów naturalnych jest naszym zdaniem zupełnie wystarczający. Jeśli rolnikom nie uda się powiększyć pojemności zbiorników do przechowywania nawozów, będą musieli ograniczyć liczbę utrzymywanych zwierząt, aby ilości produkowanych nawozów dopasować do obecnych pojemności zbiorników. Wówczas jednak gospodarstwa będą miały niższe przychody przy tych samych kosztach stałych, co oznacza, że ich rentowność jeszcze spadnie. Mniej dochodowe gospodarstwa rolne mogą zostać wyeliminowane z rynku, a wówczas krajowe pogłowie świń znacznie spadnie i Polska jako kraj będzie musiała jeszcze bardziej zwiększyć import mięsa wieprzowego. Kłóci się to z realizowaną strategią MRiRW dotyczącą odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce, ograniczania importu wieprzowiny i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

 pobierz stanowisko KZP-PTCH >

Odsłon artykułów:
1400444

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka