IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Czy potrzebny jest przepis prawny wymagający zagospodarowania 70% gnojowicy na gruntach posiadanych przez producenta świń?

Z punktu widzenia ochrony środowiska nie ma znaczenia, czy gnojówka i gnojowica jest wykorzystywana gruntach będących w posiadaniu producenta świń, czy na polu sąsiada, który prowadzi tylko produkcję roślinną. Polska jest jedynym krajem w UE, który posiada przepisy stanowiące barierę dla rozwoju sektora trzody chlewnej.

Doniesienia prasowe mówią o imporcie nawozów naturalnych z Holandii do Polski. Oznacza to, że w kraju brakuje nawozów naturalnych rodzimego pochodzenia. W Danii, która oprócz Polski posiadała podobne regulacje, odstąpiono od wymogu posiadania gruntów do zagospodarowania gnojowicy w 2010 roku. Spowodowało to dodatkowy impuls do rozwoju produkcji prosiąt, które w ilości ponad 5 mln są obecnie eksportowane do naszego kraju. Polska nie powinna być tuczarnią Europy uzależnioną od importu prosiąt.

Odstąpienie od wymogu posiadania 70% gruntów niezbędnych do zagospodarowania gnojówki i gnojowicy poprawiłoby również dostępność gruntów dla mniejszych rolników, którzy nie chcą zajmować się produkcją zwierzęcą.

Odsłon artykułów:
1400622

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka