IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Stanowisko Rady do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych w zakresie wdrażania nowych przepisów unijnych

W dniu 11/01/2018 roku na posiedzeniu Rady do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych przyjęto stanowisko w zakresie wdrażania nowych przepisów unijnych wynikających z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2017/1182.

W opinii Rady, progi umożliwiające zwolnienie rzeźni z obowiązku klasyfikacji powinny pozostać na stosowanym w Polsce poziomie, tj. 75 sztuk bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej oraz 200 sztuk świń tygodniowo, średnio w skali roku.

Przypomnijmy, że aby ograniczyć obciążenia administracyjne, Komisja Europejska ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2017/1182 wprowadziła przepis umożliwiający przyznania odstępstw od ogólnego obowiązku klasyfikacji tusz zakładom działającym na małą skalę, w których średnia roczna uboju tygodniowo wynosi mniej niż 150 sztuk bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej lub mniej niż 500 świń.

W opinii Rady, zwolnienie z obowiązku klasyfikacji tusz bydła i świń będących w posiadaniu rzeźni, jeżeli nie przeprowadza się żadnych transakcji handlowych dotyczących zakupu tych zwierząt nie powinno być w Polsce stosowane. Rada rekomenduje pozostanie przy dotychczas obowiązującej w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych bez możliwości odstępstwa.

W opinii Rady, w Polsce nie ma potrzeby wprowadzania zwolnienia z obowiązku klasyfikacji tusz świń wyraźnie zdefiniowanych ras lokalnych lub będących przedmiotem szczególnych rodzajów obrotu, jeżeli ich anatomiczna budowa ciała uniemożliwia dokonanie jednolitej i znormalizowanej klasyfikacji tusz.

W opinii Rady, w Polsce nie należy wprowadzać podklas do skali klasyfikacji tusz wieprzowych.

 pobierz stanowisko Rady >

 

Odsłon artykułów:
1434011

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka