IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Termin dostosowania gospodarstw do zasad bioasekuracji w związku z oczekiwaniem na wydanie decyzji o dofinansowaniu budowy ogrodzeń

Rozporządzenie z dnia 12 lipca 2017 roku poz. 1378 zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 nałożyło na producentów świń z terenów wymienionych w § 1 rozporządzenia obowiązek w terminie do 31 grudnia 2017 roku dostosować swoje gospodarstwa do zasad bioasekuracji, w tym do posiadania lub wybudowania ogrodzenia budynków inwentarskich i magazynów pasz i ściółki spełniające warunki wymienione w rozporządzeniu. Następnie wprowadzono dla tych gospodarstw możliwość dofinansowania na dostosowanie się do wymienionych zasad bioasekuracji. Wnioski zostały złożone w zeszłym roku, w tej chwili są one rozpatrywane i będą wydawane decyzje umożliwiające budowę ogrodzeń z dofinansowaniem.

Wielu rolników nie posiadało własnych środków, z których mogliby sfinansować 100% ogrodzenia, dlatego wstrzymali wymagane inwestycje do czasu uzyskania dofinansowania. Prosiliśmy ministra Jurgiela o informację, jak będą traktowani przez Inspekcję Weterynaryjną rolnicy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie budowy ogrodzenia i czekają na wydanie decyzji w tej sprawie. Czy termin dostosowania ich gospodarstw zostanie przesunięty na 2018 rok?

pobierz pismo >

Odsłon artykułów:
1493585

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka