IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Po przedostaniu się wirusa do Niemiec Polska straci podwójnie - czarny scenariusz

Słyszałem wypowiedzi, że dopiero dotarcie wirusa ASF do Niemiec spowoduje poważną walkę z ASF. Nie lubimy roztaczać czarnych scenariuszy, ale może warto zastanowić się co może wydarzyć się po przedostaniu się wirusa ASF do Niemiec.

1. Przyjmując, że państwa trzecie utrzymają swoją politykę zamykania granic przed importem wieprzowiny z krajów, na terytorium których wykryto wirusa ASF w ciągu ostatnich 12 miesięcy, Niemcy straciłyby rynek dla prawie 700 tys. ton.

2. Nadprodukcja wieprzowiny w Niemczech spowodowałaby redukcję ceny w krótkim okresie o ponad 30%.

3. Naturalną reakcją producentów tuczników byłoby znaczące ograniczenie importu prosiąt z Danii i Holandii, co mogłoby doprowadzić do zapaści na rynku prosiąt.

4. W Polsce nastąpiłaby najpierw redukcja ceny wieprzowiny o 1/3, gdyż nasz kraj od lat podąża za trendem ceny niemieckiej. Ponadto ogromna nadprodukcja w Niemczech, doprowadziłaby również do utraty przez Polskę rynku niemieckiego jako głównego kierunku eksportu. Obecnie 15% naszego eksportu lokujemy na rynku niemieckim. W Polsce zostałoby na rynku dodatkowe 70 tys. ton wieprzowiny, które miałyby zasadniczy wpływ na dalsze pikowanie żywca ceny w dół.

5. Rynek UE oraz krajowy ogarnąłby chaos i panika na skalę dotąd nieobserwowaną. Nie obyłoby się bez masowych bankructw zarówno po stronie producentów żywca jak i przetwórców.

6. Początek wychodzenia z kryzysu przyszedłby z Hiszpanii, która powiększyłaby swój eksport korzystając z rosnących cen w Azji i taniego surowca w UE. Zwiększone dostawy do Azji wymusiłyby uzupełnianie braków na hiszpańskim rynku wewnętrznym tanią wieprzowiną z Niemiec i Polski.

7. W rezultacie Hiszpania stałaby się największym beneficjentem kryzysu wywołanego wykryciem ASF w Niemczech. Dania i Holandia przeszłyby poważy kryzys związany z produkcją prosiąt, ale otwarte rynki azjatyckie częściowo zrekompensowałyby skutki kryzysu w tych krajach. Najbardziej ucierpiałaby Polska i Niemcy. Polska podwójnie: (i) z powodu głębszego niż w innych krajach załamania ceny na dugi okres, (ii) braku perspektyw dla eksportu wieprzowiny na rynek niemiecki.

Odsłon artykułów:
1493599

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka