IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Żywienie multifazowe świń - zalety nowych systemów żywienia kontrolowanych komputerowo

Koszty żywienia są jedną z najbardziej znaczących pozycji w kosztach tuczu , a ich wartość sięga 65-70% całkowitej wartości kosztów zmiennych.

Jedną z ważnych możliwości obniżenia tych kosztów, a tym samym zapewnienia odpowiedniego poziomu rentowności produkcji jest redukcja pośrednich i bezpośrednich strat paszy występujących w gospodarstwie.
Straty paszy powstają na skutek:
- strat w przechowywaniu i transporcie
- strat powstałych wskutek nieprecyzyjnego dozowania
- niewłaściwego mieszania ( niezbilansowania składników paszy)
- strat bezpośrednich spowodowanych przez zwierzęta ( wysypywanie z karmników)

Z drugiej strony rosną wymagania zakładów przetwórczych i konsumentów ,którzy oczekują:
- wysokiej i stałej jakości mięsa
- odchowu zwierząt prz zachowaniu dobrostanu
- redukcji zanieszczyszczenia środowiska związanego z produkcją zwierzęcą, szczególnie zmniejszenia emisji N i P
Pojawia się również tendencja do nie kastrowania knurków, a co za tym idzie do późniejszego zróżnicowania wymagań żywieniowych w tuczu loszek i knurków.

Jednym z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwala na optymalizację kosztów tuczu i jednocześnie przybliża nas do wyżej wymienionych wymagań i oczekiwań rynku jest kontrolowane komputerowo żywienie multifazowe.
Żywienie multifazowe polega na stałym (codziennym/ cotygodniowym) dostosowywaniu podawanej paszy do wymagań rosnących zwierząt i płynnym przejściu między poszczególnymi mieszankami.
W odróżnieniu od obecnie powszechnie stosowanego w tuczu systemu 3-fazowego, gdzie w odpowiednich przedziałach wagowych zmieniamy rodzaj podawanej paszy : starter/ grower /finiszer
Różnice w obydwu systemach ilustrują poniższe Rysunki nr 1 i nr 2.

Rys. 1 Żywienie multifazowe

 Rys.1 Żywienie multifazowe

 

Rys. 2 Żywienie trójfazowe

 Rys. 2 Żywienie trójfazowe

 

Żywienie multifazowe sterowane komputerowo pozwala na :
- bardzo precyzyjne żywienie zwierząt z ich wymaganiami pokarmowymi – możliwość codziennego/tygodniowego dostosowywania receptury
- obniżenie kosztów żywienia – w tym redukcję zużycia wysokojakościowych pasz białkowych
(śr. sojowa)
- przygotowanie różnych mieszanek nawet na poszczególne kojce, zależnie od wzrostu/wyrównania zwierząt
Sterowanie komputerowe stwarza dodatkowe możliwości :
- monitorowanie parametrów tuczu
- przechowywanie i analizę danych
- zarządzania całokształtem produkcji
Ponadto wszystkie informacje dotyczące bieżącej produkcji możemy uzyskać będąc poza obiektem korzystając z najnowszych technologii teleinformatycznych, za pośrednictwem Internetu,tabletów, smartfonów itp.
Przykłady systemów BIG Dutchman dostępnych na rynku:

Rys.3 Systemy pracujące z wykorzystaniem mieszalnika.
Dry Exact Big Dutchman

Rys.3 Systemy pracujące z wykorzystaniem mieszalnika.  Rys.3 Systemy pracujące z wykorzystaniem mieszalnika 1 

 

Rys. 4 Systemy pracujące bez mieszalnika.
Ecomatic – Big Dutchman

Rys. 4  Systemy pracujące bez mieszalnika.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2010/75/EU system żywienia multifazowego został uznany za najlepsze techniczne rozwiązanie żywieniowe ograniczające emisję azotu i fosforu do środowiska.
Dotychczasowe wyniki doświadczeń (Benedikt Glitz, Niemcy) wskazują jednoznacznie, że żywienie multifazowe tuczników w stosunku do tradycyjnego systemu zywienia 3 –fazowego może przynieść korzyści finansowe w postaci:
• dodatkowego przychodu w wysokości 6,50 EUR na 1 miejsce tuczowe rocznie – wyższe przyrosty, lepszy skład i jakość tuszy
• bezpośredniej redukcji kosztów żywienia w wysokości 8,87EUR na 1 miejsce tuczowe rocznie

Nastąpiła poprawa współczynnika wykorzystania paszy (FCR) przy użyciu tych samych mieszanek o ok. 0,14 kg i zmniejszenie wydalanie azotu do srodowiska o 9,03 kg /szt i fosforu o 10,28kg /szt.
Wg badań istytutu KTBL Darmstadt, Niemcy stwierdzono niższe koszty żywienia o 3,306EUR/1 miejsce tuczowe rocznie, co przy inwestycji na ok 1200 miejsc tuczowych ,daje nam czas zwrotu w granicach 3,5 roku. W przypadku większych obiektów, koszt systemów wykorzystywanych do żywienia multifazowego może być wręcz porównywalny z kosztem tradycyjnego przenośnika łańcuchowo –koralikowego, zależnie od zastosowanych rozwiązań technologicznych.

System ten jest interesującą alternatywą przy wszystkich nowych inwestycjach tuczowych a jego szybko rosnąca popularnośc w Europie Zachodniej potwierdza celowość i opłacalność zastosowanych rozwiązań.

Odsłon artykułów:
1493616

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka