IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie sprawne funkcjonowanie unijnych klasyfikacji tusz wieprzowych ustalić porównywalne ich ceny rynkowe.
Nowy projekt rozporządzenia MRiRW uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenia:

1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych (Dz. U. poz. 180);

2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. poz. 181);

i zastępuje jednym rozporządzeniem.

W przepisach unijnych w rozporządzeniu KE 2017/1182 związanego ze stosowaniem unijnej skali klasyfikacji przewidziano możliwość odstępstwa od klasyfikowania tusz dla rzeźni, w których średnia roczna uboju tygodniowo wynosi mniej niż 500 świń. Państwa członkowskie mogą ustalić niższe limity w zależności od warunków krajowych. MRiRW ze względu na rozrobienie przetwórstwa wieprzowiny w kraju zamierza utrzymać obecny limit 200 szt. średniego tygodniowego uboju, po niżej którego ubojnie nie będą musiały klasyfikować tusz wieprzowych.

W par. 6 projektu przewidziano możliwość zwolnienia ze znakowania tusz wieprzowych w przypadku, gdy wszystkie tusze są poddawane rozbiorowi w zakładzie w ramach ciągłego działania i tusze nie trafiają do obrotu.

W projekcie uregulowano także sposób postępowania w przypadku, gdy ustalenia masy tuszy wieprzowej nie było możliwe przed upływem 45 minut od przeprowadzenia czynności kłucia. Wówczas masę tuszy wieprzowej zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia KE 2017/1182.

pobierz projekt rozporządzenia >

Odsłon artykułów:
1493588

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka