IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Nowe przepisy związane z ograniczeniem odpływu azotu ze źródeł rolniczych uderzą po kieszeni ponad pół miliona gospodarstw

Projekt Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych uderzy po kieszeni ponad pół miliona gospodarstw z powodu konieczności budowy dodatkowych zbiorników i płyt obornikowych oraz organizacyjnie utrudni prowadzenie produkcji roślinnej.

1. Proponowane przepisy znacznie skracają terminy nawożenia gruntów rolnych zarówno nawozami mineralnymi jak i naturalnymi. Obowiązujące do tej pory terminy umożliwiały nawożenie od 1 marca do końca listopada. Proponowane zmiany skracają ten okres (od 1 marca do końca października). Skrócenie terminów nawożenia o miesiąc będzie miało poważne konsekwencje dla prowadzenia wszystkich zabiegów agrotechnicznych w uprawach roślin z powodu zmienności pogody i braku możliwości wjazdu na pola. Przykłady braku możliwości dokończenia zbiorów kukurydzy i wykonania nawożenia ze względu na warunki atmosferyczne mieliśmy w ubiegłym roku.

2. Z nawożeniem związany jest również problem przechowywania nawozów naturalnych. W proponowanych przepisach zakłada się wydłużenie okresu przechowywania nawozów naturalnych. Rolnicy zostaną zmuszeni do dokonania inwestycji powiększających powierzchnię płyt gnojowych i pojemność zbiorników na płynne nawozy naturalne. Nasza organizacja otrzymuje wiele sygnałów z terenu dotyczących blokowania inwestycji w produkcję zwierzęcą. Przestrzeń wiejska służąca kiedyś do produkcji coraz częściej zostaje zagospodarowana na potrzeby rekreacji osób napływowych z miast. Realizacja zakładanych prac budowlanych będzie niewykonalna bez uproszczenia przepisów prawa budowlanego oraz zasad kształtowania polityki przestrzennej. Większość rolników nie dysponuje również kapitałem lub nie posiada zdolności kredytowej na uzyskanie środków niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych inwestycji. Bez wsparcia rządu wymagane projekty budowlane nie zostaną zrealizowane. Dla wielu rolników oznacza to znaczne ograniczenie produkcji zwierzęcej lub wręcz konieczność likwidacji produkcji.

pobierz projekt Programu >

Odsłon artykułów:
1435557

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka