IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt rozporządzenia sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji. Będzie ono elementem walki z antybiotykoodpornością i nadmiernym zużyciem antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że książka leczenia zwierząt będzie obecna we wszystkich siedzibach stad. Będzie posiadała numer seryjny na każdej stronie, co umożliwi krzyżowe kontrole w siedzibach stad i u lekarza prowadzącego leczenie. Pozwoli ona na zachowanie chronologii leczenia oraz zminimalizowanie potencjalnych możliwości występowania pozostałości produktów leczniczych w żywności. Pierwsza książka leczenia zwierząt będzie wydawana przez powiatowego lekarza weterynarii bezpłatnie. Obowiązek zakupu następnych książek będzie spoczywał na posiadaczu zwierząt.

Liczba gospodarstw, których dotyczą projektowane regulacje wynosi 700 tysięcy. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

pobierz projekt rozporządzenia >

Odsłon artykułów:
1435511

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka