IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Rośnie import prosiąt i pogłowie świń

Według wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2018 r. liczyło 11 992,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 6,5%. Wzrost pogłowia wystąpił dla wszystkich grup, w tym świń na ubój (tuczników) o 9,1%, prosiąt o 5,5%, warchlaków o 4,8 % i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 2,0%. Wzrost pogłowia świń w okresie rocznym jest imponujący zważywszy na rozprzestrzenianie się wirusa ASF w naszym kraju oraz pogarszającą się opłacalność produkcji. Przypuszczamy, że częściowy wzrost pogłowia może być również spowodowany pełniejszą rejestracją utrzymywanych świń przez drobnych producentów.

Zmiany w pogłowiu na przestrzeni ostatniego kwartału nie są już tak znakomite. Liczba świń w kraju wzrosła tylko o 0,7%. Liczba loch spadła o 0,6% a liczba loch prośnych o 2,0%. Spadek pogłowia loch prośnych wskazuje to, że spadkowa tendencja produkcji krajowych prosiąt będzie kontynuowana.

Zupełnie inaczej przedstawia się tendencja importu prosiąt z zagranicy. Według GUS w okresie styczeń - luty 2018 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 1054,1 tys. szt. i był o 5,7 proc. większy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zwiększył się o 10,4 proc.

Wzrost pogłowia tuczników o 5,4% w ostatnim kwartale będzie negatywnie oddziaływać na cenę żywca w kraju w następnych miesiącach.

 

 

zmany w pogłowiu stan III 2018źródło: GUS

Odsłon artykułów:
1435481

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka