IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Brak wyjaśnienia przez PZŁ zasadniczych kwestii w sprawie walki z rozprzestrzenianiem się ASF w populacji dzików na terenie ZO PZŁ w Białymstoku

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) za pośrednictwem Dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłał odpowiedź na pismo Mariusza Nackowskiego ze Stowarzyszenia PTCH Podlasie w sprawie walki z rozprzestrzenianiem się ASF w populacji dzików na terenie ZO PZŁ w Białymstoku.

W piśmie czytamy PZŁ m. in.:„(…) Monitorowany w każdym miesiącu stan odstrzału dzika w ramach planowej gospodarki łowieckiej, w której silny nacisk położony jest na realizację rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie maksymalnego obniżenia zagęszczenia populacji dzika na terenie całego kraju, nie wskazuje na to, by odstrzał dzika był nierealizowany lub w ogóle zaniechany. Po korektach planu odstrzału dzika na rok 2017/2018, mających na celu jego zwiększenie na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku, myśliwi zrealizowali 95% powyższego planu. Do tych danych należy doliczyć odstrzał redukcyjny dzika, który w ubiegłym sezonie na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku wyniósł 455 szt.”

„(…) Obniżenie liczby dzików zaplanowanych do odstrzału na terenie ZO PZŁ w Białymstoku świadczy o tym, że populacja tego gatunku została znacznie ograniczona w tamtym rejonie (plan odstrzału jest uzależniony od liczby zwierząt oszacowanej na podstawie inwentaryzacji oraz założonego przyrostu naturalnego)”.

PZŁ przestawił plany pozyskania dzika w ZO PZŁ w Białymstoku:

 Sezon łowiecki  Plan pozyskania dzika (ZO PZŁ w Białymstoku)
 2012/2013 5569 szt.
 2013/2014 5879 szt.
 2014/2015 7649 szt.
 2015/2016 6705 szt.
 2016/2017 6060 szt.
 2017/2018 3919 szt.


Wśród rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na które powołuje się PZŁ, znalazło się m.in. zalecenie redukcji (…) „do 30 listopada 2017 r. populację dzików do poziomu 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0.5 osobnika/km2. Redukcji populacji dzików należy dokonywać w ramach planowej gospodarki łowieckiej a tam, gdzie to konieczne, należy przeprowadzać odstrzały sanitarne.”

W naszej opinii pismo jest lakoniczne i nie wyjaśnia zasadniczych spraw:

1. W piśmie PZŁ brak jest informacji, czy rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostały wykonane, a jeżeli nie, to w jakim terminie cel 0,1 dzika/km2 zostanie osiągnięty.

2. Nie ma informacji zarówno na temat populacji dzików na koniec sezonu łowieckiego 2017/2018 jak i na temat powierzchni ZO PZŁ w Białymstoku, tak aby można było wyliczyć zagęszczenie dzików na 1 km2.

3. Nie jest wyjaśnione z czego wynika stopniowe zmniejszanie planów pozyskania dzika w ZO PZŁ w Białymstoku poczynając od sezonu 2014/2015 do 2017/2018 skoro liczba potwierdzanych przypadków ASF u dzików w tym okresie rosła.

4. W piśmie nie ma też informacji jak wyglądają zmienione wieloletnie plany łowieckie w zakresie pozyskania dzików oraz jaki plan jest przewidziany do realizacji w sezonie 2018/2019.

pobierz pismo PZŁ >

Odsłon artykułów:
1435518

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka