IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

UE: Podaż tuczników na rynku ograniczona. Skokowy wzrost ceny w Niemczech

W tygodniu 31 w niektórych krajach UE ceny tuczników w ubiegłym tygodniu nieznacznie wzrosły lub pozostały na tym samym poziomie co tydzień temu. Upały dają się we znaki nie tylko ludziom. Tuczniki rosną dużo wolniej, a wagi ubojowe spadają. Niemcy ze względu na małą podaż żywca wieprzowego podnieśli cenę o 2 centy. Jednakże duże ubojnie nie zaakceptowały podwyżek i prowadziły skup w oparciu o swoje cenniki. Niewielkie podwyżki również zanotowano również w Belgii i Holandii. Ceny pozostały na tym samym poziomie na południu Europy: w Hiszpanii, Danii, Francji, i Austrii.

W tygodniu 32 w Niemczech podaż żywca wieprzowego dalej utrzymywana jest na niskim poziomie. Niemieckie branżowe organizacje wystąpiły z apelem do producentów trzody chlewnej, aby nie dostarczali świń do tych ubojni, które ignorują ceny proponowane przez związki hodowców i prowadzą skup w oparciu o własne cenniki. Swój apel uzasadniły tym, że duże ubojnie wykorzystują przewagę rynkową w stosunku do mniejszych dostawców żywca i obniżają ceny niezależnie od sytuacji rynkowej. Apel odniósł sukces, gdyż w dniu 8/8/2018 ustalono cenę na poziomie 1,49 €/kg tuszy, tj. osiem centów więcej niż tydzień temu. Nie pozostanie to bez wpływu na cenę w Polsce. Z pewnością zakłady mięsne w Polsce również podniosą ceny o 20-35 groszy.

Niedawno dotarła do nas informacja o potwierdzeniu pierwszego ogniska ASF w Chinach. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy może to mieć jakiś wpływ na światowe ceny wieprzowiny. Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć rozwój sytuacji epizootycznej w Chinach po względem ASF, gdyż mamy za mało na ten temat informacji. Nie wiemy przede wszystkim jak wirus dostał się na teren Chin. Jeżeli pojawiło się ognisko w jednym miejscu to nie można wykluczyć wystąpienia następnych. Struktura produkcji świń w Chinach jest podobna do tej jaka występuje w naszym kraju. Zdecydowanie przeważają małe gospodarstwa utrzymujące po kilka sztuk świń bez zachowania zasad bioasekuracji. Drobni producenci przez obrót zwierzętami mogą rozprzestrzeniać wirusa na nowe obszary. Prawdopodobne jest, że rząd chiński, aby opanować sytuację, będzie dążył do przyspieszenia restrukturyzacji sektora i zastąpienie drobnych producentów przez gospodarstwa wielkotowarowe. Jeżeli jednak wirus rozprzestrzeni się na inne obszary Chin, odbudowa produkcji sektora trzody chlewnej będzie utrudniona. Mamy własne negatywne doświadczenia w tym względzie. Przykład Rosji również wskazuje na problemy z odbudową produkcji świń, która nie przebiega tak szybko jak zakładano. Może tak się zdarzyć, że w Chinach produkcja trzody chlewnej zostanie ograniczona powodując wzrost popytu na wieprzowinę z importu. Kraje UE, wobec ceł nałożonych na wieprzowinę z USA, będą dysponowały przewagą konkurencyjną. Mogą otworzyć się nowe możliwości eksportowe, które poprawią trudną sytuację unijnych producentów świń.

Odsłon artykułów:
1574942

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka