IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Duńczycy przygotowują się do walki z ASF

Ministerstwo Środowiska i Żywności Danii oraz Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności przygotowały plan działań w związku z potencjalnym zagrożeniem przedostania się wirusa ASF na terytorium Danii. Jednym z kluczowych elementów planu jest polityczna zgoda ponad podziałami partyjnymi na zwiększenie wysiłków, aby nie dopuścić do zakażeń wirusem na terytorium Danii.

Do publicznej wiadomości została skierowana informacja prasowa, która zawiera główne punkty planu. I tak w stosunku do inspekcji weterynaryjnej oraz lekarzy opiekujących się stadami świń plan działań ma na celu zwiększenie ich gotowości do walki z wirusem. Przewidziana jest intensywna kampania informacyjna dotycząca bioasekuracji i zabezpieczenia ferm trzody chlewnej przed możliwością wniknięcia wirusa do stad, oceny ryzyka pojawienia się ognisk ASF w nowych rejonach oraz kontroli insektów w stadach zakażonych.

rejony czerwone i czarneInspekcja weterynaryjna ma zintensyfikować kontrole przestrzegania zasad utrzymywania świń na ogrodzonych wybiegach oraz dezynfekcji pojazdów przewożących trzodę chlewną. Na granicy wszystkie wjeżdżające pojazdy do transportu świń muszą przejść obowiązkowe mycie i dezynfekcję. Ponadto dochodzi kwarantanna zanim pojazd będzie mógł wjechać na wyznaczone miejsce na fermach do załadunku świń. Długość kwarantanny jest uzależniona od rejonu (czerwony - 48 godz. lub czarny - 7 dni) w UE, z którego przyjechał samochód.

W 2019 roku przewidziane są ćwiczenia symulacyjne na wypadek wystąpienia ognisk ASF.

Informacja o obowiązku posiadania podwójnego ogrodzenia oraz zakazu skarmiania odpadami kuchennymi świń ma dotrzeć do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na wybiegach i gospodarstwach przyzagrodowych.

Ulotki i informacje umieszczane na parkingach oraz miejscach odpoczynku wzdłuż głównych dróg mają ostrzegać podróżujących o możliwości przeniesienia wirusa na zwierzęta oraz sposób postępowania z odpadkami produktów żywnościowych.
Personel lotnisk, podróżni i kierowcy zostaną również poinformowani o zasadach wwozu żywności na terytorium Danii.

W stosunku do możliwości rozprzestrzeniania się choroby w populacji dzików przewidziana jest budowa płotu o długości 67 km na granicy pomiędzy Danią a Niemcami. Władze podkreślają, że w Danii od 1807 nie ma dzików. Płot będzie miał za zadanie ograniczyć możliwość przedostania się dzików na terytorium Danii. Odpowiednie informacje również zostaną skierowane do myśliwych.

Plan przewiduje podwyższenie kar za niestosowanie się do przepisów regulujących zasady zwalczania wirusa ASF na terytorium Danii.

pobierz informację prasową w języku angielskim >

Odsłon artykułów:
1533480

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka