IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Należy wnikliwie przeanalizować i ostrożnie procedować przy uwalnianiu Polski od chA

Należy bardzo wnikliwie przeanalizować i ostrożnie procedować w tak delikatnej materii, ponieważ może to za sobą nieść nieprzewidywalne konsekwencje, wraz z utratą rynków i rentowności, a w konsekwencji majątku dla wielu najlepszych producentów.

Patrząc na załączoną mapę widać, że w regionach „nieuznanych” pozostaną takie wybitnie „trzodowe” powiaty jak chociażby gostyński, leszczyński, śremski czy rawicki, których funkcjonuje wielu znakomitych hodowców i producentów, którzy z dnia na dzień mogą stracić swoje rynki na zwierzęta hodowlane i do dalszej produkcji.

Nasuwa się od razu pytanie, czym zawinili wspomniani hodowcy/producenci, że to oni mają ponosić koszty ewentualnych decyzji o ” izolacji” ich zasobów? Dlaczego skutkami (kosztami) tej sytuacji nie obciążono winowajców, a najlepszych hodowców/producentów, którzy od początku wdrożenia programu zachowywali standardy europejskie i nie powodowali obciążenia ani budżetu ani innych hodowców/producentów w regionie?

Jako kompromisowe rozwiązanie problemu, proponujemy wyrównać pod względem choroby Aujeszkyego status całej Polski (poza 11 powiatami
województwa podlaskiego uznanymi wcześniej przez KE za urzędowo wolne od chA) i uwolnić kraj w jednym terminie.

 

 

mapa choroby Aujeszkyego

legenda do mapy chA

pobierz stanowisko KZP-PTCH >

Odsłon artykułów:
1533457

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka