IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Ponowne umieszczanie świń w gospodarstwie po likwidacji ogniska ASF

W związku z licznymi pytaniami od producentów świń w sprawie zasad ponownego zasiedlania gospodarstwa trzodą chlewną po likwidacji ogniska ASF przedstawiamy poniżej informację w tej sprawie.

Ponowne umieszczanie świń w gospodarstwie po likwidacji ogniska ASF jest opisane w § 14 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2015 poz. 754) i może nastąpić po upływie 40 dni od dnia ukończenia czyszczenia i odkażania na dwa sposoby:

  1. Umieszczenie świń wskaźnikowych przebadanych wcześniej z wynikiem ujemnym na obecność przeciwciał pochodzących z gospodarstw nieobjętych ograniczeniami związanymi z ASF;
  2. Całkowite odnowienie stada. Świnie muszą pochodzić z gospodarstw nie objętych ograniczeniami związanymi z ASF. Czas umieszczania wszystkich zwierząt w gospodarstwie nie może przekroczyć 20 dni.

W obu wariantach powiatowy lekarz weterynarii po upływie 45 dni od dnia ponownego umieszczenia świń w gospodarstwie, pobiera od tych świń próbki i przeprowadza, badania na obecność przeciwciał wirusa choroby. Pełne ponowne umieszczenie świń w gospodarstwie, jest dopuszczalne, jeżeli badania nie wykazały u żadnej ze świń przeciwciał wirusa choroby.

Powiatowy lekarz weterynarii, uwzględniając sytuację epizootyczną, może odstąpić od stosowania powyżej opisanej procedury i wyrazić zgodę na ponowne umieszczenie świń w gospodarstwie, jeżeli upłynęło 6 miesięcy od dnia ukończenia czyszczenia i odkażania tego gospodarstwa.

pobierz rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 >

Odsłon artykułów:
1575594

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka