IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Finasowanie programu azotanowego z NFOŚ. Niezbędne jest bardziej elatyczne podejście do terminów aplikowania nawozów naturalnych do gleby

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3/10/2018 w sprawie budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę stronę rządową reprezentowali: Sekretarz Stanu w MRiRW - Szymon Giżyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Smaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski oraz Dyrektor Departamentu Inspekcji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Bogusława Rutkowska.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (z późn. zm.) — Prawo wodne przedsięwzięcia związane z wdrażaniem działań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018 poz. 1339) tzw. programu azotanowego, mają być finansowane ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Chodzi głównie o dostosowanie zbiorników na gnojowicę do możliwości przechowywania przez 6 miesięcy oraz płyt obornikowych do 5 miesięcy.

2. Na posiedzeniu przedstawiciele strony rządowej poinformowali, że środki pomocowe z NFOŚ będą dostępne dla wszystkich podmiotów niezależnie od skali produkcji. Nieznana jest jeszcze wielkość pomocy, gdyż trwają prace nad programem. Dodatkowo z funduszu PROW przeznaczonych będzie do 100.000 złotych na podmiot.

3. Trwają dyskusje na szczeblu rządowym, aby pozwolenia budowlane wymagane obecnymi przepisami na powiększenie zbiorników i płyt zostały zamienione na zgłoszenia. Prawdopodobnie wymagać to będzie zmiany prawa budowlanego.

4. Z sali padało wiele krytycznych uwag co do skróconych, sztywnych okresów nawożenia nawozami naturalnymi. W związku ze zmianą klimatu w Polsce, niezbędne jest bardziej elatyczne podejście do terminów aplikowania nawozów naturalnych do gleby. Strona rządowa poinformowała, że ponownie zajmie się tym tematem.

Odsłon artykułów:
1707946

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka