IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Projektowana zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do nowego prawodawstwa Unii Europejskiej. Chodzi tu o rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1182 oraz 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zmiany zawarte w projekcie ustawy umożliwiają prowadzenie klasyfikacji tusz w sytuacji, gdy pomimo możliwości zwolnienia z takiego obowiązku podmiot zdecyduje się prowadzić klasyfikację. Ponadto uchlają przepisy umożliwiających nieprowadzenie klasyfikacji przez podmiot prowadzący rzeźnię, w której ubija się wyłącznie świnie urodzone i tuczone w tuczarniach tych rzeźni oraz dokonuje się rozbioru wszystkich uzyskanych tusz.

Projektowana nowelizacja wprowadza kary za niezgodne z wymaganiami stosowanie metod automatycznej klasyfikacji tusz wieprzowych, za nieprzekazywanie dostawcom zwierząt wyników klasyfikacji tusz wieprzowych oraz za nieprowadzenie dziennej ewidencji kontrolnej funkcjonowania metod automatycznej klasyfikacji.

Wysokość kary grzywny dla podmiotów na których ciąży obowiązek prowadzenia klasyfikacji lub ustalania masy tusz wynosi do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

pobierz projekt zmiany ustawy >

Odsłon artykułów:
1603364

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka