IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Stanowisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie interpretacji przepisów Programu azotanowego

Otrzymaliśmy stanowisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie interpretacji przepisów Programu azotanowego. Nasze pismo dotyczące Programu azotanowego dostępne jest tutaj.

Ministerstwo w piśmie DGWiZS WOW 0212.11.2018.PP-2 z dnia 10 października 2018 informuje że:

1. Frakcja stała po separacji gnojowicy może być składowana na płytach, natomiast frakcja płynna magazynowana jest w zbiornikach. Frakcję stałą uzyskaną w procesie separacji gnojowicy prowadzonym w gospodarstwie rolnym i tam wykorzystywaną rolniczo powinno się traktować jako nawóz naturalny. Ministerstwo dopuszcza możliwość czasowego przechowywania na gruncie stałej frakcji gnojowicy (przepisy ust. 7 podrozdziału 1.4 Programu azotanowego), przy czym zawartości stałej frakcji w momencie złożenia na gruncie nie powinna być mniejsza niż 75%.

2. Jeśli nawożona plantacja zostanie zlikwidowana i w jej miejsce zostanie wysiana inna roślina, to nawożenie pod tą roślinę powinno być pomniejszone o ilość azotu zastosowanego pod roślinę, której uprawę zlikwidowano. Przepis ust. 2 podrozdziału 1.3 Programu azotanowego nie powinien dotyczyć stosowania gnojowicy, pofermentów, czy innych nawozów naturalnych. Przepis ten powinien umożliwiać nawożenie przedsiewne wszystkimi składnikami pokarmowymi. Stosowane są w tym celu nawozy wieloskładnikowe (polifoski), gdzie azot jest tylko składnikiem towarzyszącym. Ponadto przepis ust. 2 podrozdziału 1.3. nie dotyczy poplonów na zaoranie.

3. Dla potrzeb umożliwienia jesiennego nawożenia w sytuacjach nadzwyczajnych wprowadzono zapisy w ust. 3 podrozdziału 1.3. Programu azotanowego. Przykładem takiej sytuacji była jesień 2017 r., kiedy to rolnicy z uwagi na częste i obfite opady deszczu we wrześniu, październiku i listopadzie ubiegłego roku oraz nadmierne uwilgotnienie gleby, nie mogli dokonać późnych zbiorów (głównie kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków), a tym samym jesiennego nawożenia. Opisywana powyżej sytuacja pogodowa najczęściej występuje lokalnie (nie dotyczy całego terytorium kraju), a rolnik potrafi ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru. Stan prawny wynikający z ust. 3 podrozdziału 1.3. Programu azotanowego umożliwia działanie w sytuacjach niekorzystnych warunków pogodowych i nie powinien być wykorzystywany podczas zwyczajowo przeciętnych warunków pogodowych panujących jesienią.

4. Program azotanowy bezpośrednio nie nakłada na podmioty/rolników obowiązku udowodnienia, że panowały niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Program azotanowy, w ramach prowadzonej, przez podmioty prowadzące produkcję rolną na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego, wymaga ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, nakłada obowiązek zapisywania daty zastosowania nawozu; rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz; rodzaju zastosowanego nawozu, czy też zastosowanej dawki nawozu.

pobierz stanowisko MGMiŻŚ >

Odsłon artykułów:
1603285

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka