IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trwają konsultacje w sprawie choroby Aujeszkyego. Koszty dodatkowych badań nie będą finansowane z budżetu państwa.

Na prośbę GLW wojewódzcy lekarze weterynarii prowadzą konsultacje wśród hodowców i producentów świń w sprawie urzędowego uwolnienia kolejnych regionów Polski od choroby Aujeszkyego u świń. Celem ww. konsultacji jest poznanie stanowiska sektora w przedmiotowej sprawie, w szczególności w związku ze spodziewanymi utrudnieniami w przemieszczaniu świń między regionami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do tej choroby.

Wyniki konsultacji będą w dużej mierze brane pod uwagę przy podejmowaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii decyzji o ewentualnym zgłoszeniu kolejnych regionów Polski do Komisji Europejskiej - informuje MRiRW.

Polska wymaga, zgodnie z decyzją Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, aby świnie przywożone na jej terytorium posiadały potwierdzone urzędowo dodatkowe gwarancje weterynaryjne z kraju eksportującego w odniesieniu do tej choroby. Zdaniem MRiRW nie ma zatem konieczności dodatkowego badania przywożonych zwierząt, gdyż co do zasady są one badane w państwie pochodzenia.

Zgodnie z decyzją Komisji Nr 2008/185/ WE w celu przemieszczenia świń do regionu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego muszą być przeprowadzone m.in. badania laboratoryjne potwierdzające, że przemieszczane zwierzęta są wolne od wirusa choroby. Badania te nie wynikają zatem z programu zwalczania i monitorowania tej choroby na terytorium kraju, który jest finansowany ze środków budżetu państwa, a z odrębnych przepisów unijnych. W związku z powyższym, zdaniem MRiRW, nie ma instrumentów prawnych pozwalających na finansowanie takich badań z budżetu państwa. Leżą one w gestii hodowców, którzy chcą przemieścić świnie pochodzące z regionów o niższym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego do regionów urzędowo wolnych.

pobierz pismo MRiRW >

Odsłon artykułów:
1575627

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka