IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Stanowisko KZP-PTCH w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Stanowisko Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 21 listopada 2018 r.

1. Celowe jest wprowadzenie takich regulacji, które zapewnią obecnym dzierżawcom, posiadającym potencjał intelektualny i gospodarczy oraz kapitał ludzki, długotrwałe prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa. Działalność proponowanych przez Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych „ośrodków produkcji rolniczej” (powyżej 300 ha) powinna odbywać się z poszanowaniem zasady ciągłości gospodarujących na nich podmiotów, niezależnie od ich formy prawnej. W wielu wypadkach podział dzierżawionego majątku o powierzchni przekraczającej 300 ha nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

2. Ważne jest, aby nowela ustawy nie zawierała nieprecyzyjnych zapisów, które pozwolą na uznaniowe ich interpretacje w tak ważnej kwestii jaką jest możliwość nabywania akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych (vide art. 1 pkt 12 projektu ustawy).

3. Szczególnej uwagi wymaga uregulowanie sytuacji prawnej tych podmiotów, które prowadzą oprócz produkcji roślinnej, produkcję zwierzęcą. Dzierżawiony areał jest bowiem niezbędny do wywiązywania się z obowiązków nałożonych innymi decyzjami administracyjnymi związanymi z ochroną środowiska.

4. Ustawa powinna zapewnić uprzywilejowaną pozycję tych dzierżawców, którzy wyłączyli z produkcji 30% dzierżawionego areału na potrzeby rolników indywidualnych. W naszej ocenie niezbędne jest zagwarantowanie tym podmiotom prawa do przedłużenia umów dzierżaw na kolejna lata. Wnikliwej analizie powinna zostać poddana sytuacja tych dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30% areału, gdyż w wielu przypadkach może okazać się, że podmioty te miały ku temu racjonalne przesłanki.

5. Po upływie 30 lat od podpisania umowy dzierżawy, podmioty powinny mieć prawo do dzierżawienia nieruchomości na kolejne okresy nie krótsze niż 10 lat, po spełnieniu kryteriów przewidzianych w ustawie.

pobierz projekt ustawy >

Odsłon artykułów:
1603245

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka