IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Sygnatariusze listu otwartego w sprawie działań rządu dotyczących redukcji populacji dzików

W dniu 10 stycznia 2019 roku z inicjatywy KZP-PTCH oraz Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej został przygotowany list otwarty wspierający działania rządu w sprawie redukcji populacji dzików. Treść listu znajduje się poniżej:

 

Warszawa, 10 stycznia 2019 r.

 

Szanowny Pan
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

List otwarty

 

Szanowny Panie Ministrze!

Organizacje branżowe producentów i przetwórców wieprzowiny – strategicznego sektora rolno-spożywczego - z niepokojem obserwują próby zatrzymania koniecznej redukcji populacji dzików w Polsce przez grupy ekologów, celebrytów oraz niektórych myśliwych. Poza bioasekuracją, wprowadzaną w gospodarstwach rolnych, intensywny odstrzał dzików - w naszej opinii - jest niezbędnym elementem walki z wirusem ASF, aby utrzymać hodowlę i przetwórstwo wieprzowiny w Polsce.

Przeciwstawianie się podjętym przez Ministerstwo działaniom, nakierowanym na rozrzedzenie populacji dzików w kraju, jest przejawem niezrozumienia problemu oraz skali zagrożenia dla całego sektora wieprzowiny i budżetu państwa. Zdrową populację dzików można szybko odbudować. Upadłą na skutek kryzysu branżę wieprzowiny, a wraz nią 270 tysięcy miejsc pracy w hodowli i przetwórstwie, już nie odbudujemy. Nikt przecież nie zrekompensuje pracownikom utraty zatrudnienia w upadłych zakładach przetwórczych. Budżet krajowy może nie wytrzymać obciążeń związanych z wypłacaniem odszkodowań dla rolników za likwidowane stada w rejonach o najbardziej intensywnej produkcji, w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim czy kujawsko-pomorskim.

Dyskusja podjęta w mediach ma charakter emocjonalny i nie jest pozbawiona dezinformacji na temat zagrożenia i możliwości zatrzymania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w głąb kraju. Dodajmy, że w krajach sąsiednich, na przykład w Niemczech, dokonano depopulacji dzików, uznając takie działanie jako wyższą konieczność, co nie wzbudziło powszechnych protestów. Dlatego sygnatariusze niniejszego pisma deklarują wpieranie nadrzędnych działań Ministerstwa, związanych z redukcją populacji dzików, zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz ochroną setek tysięcy miejsc pracy.

Z poważaniem

 

Sygnatariusze:

01 KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ 
02 STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
03 ZWIĄZEK POLSKIE MIĘSO 
04 KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH 
05 POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ „POLSUS” 
06 STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ PODLASIE 
07 UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO 
08 GOODVALLEY AGRO S.A. 
09 FEDERACJA BRANŻOWYCH ZWIĄZKÓW PRODUCENTÓW ROLNYCH 
10 POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO 
11 POLSKIE TOWARZYSTWO RYBACKIE 
12 WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA 
13 BIOVETA POLSKA, Sp. Z.O.O. 
14 FEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW-DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI ROLNYCH 
15 PFO VETOS-FARMA LTD. 
16 POLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW 
17 POLSKIEGO ZWIĄZKU ZRZESZEŃ HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU 
18 PODLASKI ZWIĄZEK HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ 
19 KRAJOWY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH IZBA GOSPODARCZA 
20 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ 
21 KUJAWSKO-POMORSKA RADA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH "SOLIDARNOŚĆ" 
22 RADA MŁODZIEŻOWA STOWARZYSZENIA RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY RP 
23 ABP-POLSKI ZWIĄZEK PRZETWÓRCÓW
24 KRAJOWA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA
25 LUBUSKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW
26 FEDERACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

 

 

Odsłon artykułów:
1896890

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka