IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Polecamy tekst Mariusza Agnosiewicza "Mieszczański syndrom Bambiego. Szymonowi Hołowni do sztambucha", który polemizuje z argumentacją obrońców zwierząt w sprawie intensywnego odstrzału dzików.

Polecamy tekst Mariusza Agnosiewicza "Mieszczański syndrom Bambiego. Szymonowi Hołowni do sztambucha", który polemizuje z agumentacją obrońców zwierząt w sprawie intensywnego odstrzału dzików. W artykule czytamy:

...„list otwarty naukowców" w sprawie dzików jest opinią opartą na fałszywych informacjach oraz nieaktualnych danych EFSA. Szermowanie nim nie ma nic wspólnego z racjonalną argumentacją, jest jedynie próbą forsowania ideologii w oparciu o efekt autorytetu. Choć nie jestem zwolennikiem tego rodzaju argumentacji, możemy wskazać, że głównym polskim specjalistą od ASF jest prof. Grzegorz Woźniakowski, kierownik puławskiego Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Ów zakład jest najważniejszą polską jednostką zajmującą się ASF, dlatego też Woźniakowski jest nr 1, jeśli chodzi o problem ASF w Polsce, m.in. pod jego kierownictwem pracuje się nad szczepionką na ASF. Autorzy „listu otwartego naukowców" uwiarygadniają swój apel powołując się na „Ekspertów z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach", tyle że próżno szukać podpisów owych ekspertów pod listem.

O tym, co naprawdę uważają polscy eksperci od ASF możemy się dowiedzieć na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie profesorowie Woźniakowski i Niemczuk wskazują, że odstrzał ogranicza ekspansję ASF: „na Litwie przypadki ASF u dzików zostały ograniczone, poprzez radykalną redukcję populacji tych zwierząt, do regionu występowania choroby w 2016 roku", w Polsce natomiast: „Rosnąca liczba przypadków w kraju może być spowodowana zbyt wolno redukowaną populacją dzików w stosunku do jej przyrostu oraz nie wystarczającą skutecznością w podejmowaniu zwierząt padłych z powodu ASF. (...) w celu ograniczenia dalszego szerzenia się choroby należy podjąć radykalne środki w zakresie depopulacji oraz efektywnej eliminacji i utylizacji szczątków padłych dzików." Prof. Woźniakowski jest jednym ze współautorów rekomendacji EFSA w sprawie skutecznej walki z ASF. Choć autorzy listu manipulująco usiłują przypisać ekspertom z Puław pogląd jakoby należało zastąpić odstrzał dzików skuteczną bioasekuracją, owi eksperci wyraźnie wskazują, że bioasekuracja chroni jedynie trzodę chlewną. Podstawowym natomiast czynnikiem ograniczającym ekspansję ASF jest „radykalna depopulacja" dzików.

Radykalna depopulacja nie oznacza całkowitej eksterminacji, lecz ustabilizowanie populacji dzików na poziomie sprzed anomalii po 1980, czyli na poziomie kilkudziesięciu tys. sztuk w całym kraju".

Odsłon artykułów:
1574917

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka