IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Dodatkowe odstrzały dzików w obliczu epidemii ASF w Polsce są koniecznością - debata oxfordzka

W dniu 29 stycznia 2019 roku w Warszawie w siedzibie PAN odbyła się konferencja na temat ASF. W programie były 2 referaty, dyskusja osób uczestniczących oraz debata oxfordzka, której celem było pokazanie sposobu dyskutowania, argumentacji, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatowali przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczył im marszałek, który miał do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Polecamy!

REFERATY i czas rozpoczęcia na nagraniu:

0:23:45 „Dziki – główny rezerwuar oraz wektor w szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń w Polsce” – prof. Zygmunt Pejsak
1:01:37 „Rozprzestrzenianie się wirusa ASF w populacjach dzików” – dr Karolina Petrović

DYSKUSJA i czas rozpoczęcia na nagraniu:
1:36:53 Dorota Niedziela SEJM RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1:53:54 Andrzej Kurszewicz Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
1:57:46 Zbigniew Ajchler SEJM RP, przedsiębiorca rolny
2:06:55 prof. Krzysztof Niemczuk Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
2:14:38 Piotr Barszcz Główny Inspektorat Weterynarii.

Konferencja została zarejestowana i udostępniona w Internecie. Link: https://www.youtube.com/watch?v=VhOAufSlRhk&t=109s 

Debata oxfordzka

 

Odsłon artykułów:
1575595

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka