IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Długotrwałe procedury administracyjne przy wydawaniu pozwoleń na budowę obiektów dla trzody chlewnej

Brak planów miejscowych w większości polski gmin został wykorzystany do oprotestowania sporej części inwestycji przez zwolenników nowego osadnictwa podmiejskiego, zabudowy letniskowej czy działalności pozarolniczej. Konfliktogenne projekty inwestycyjne w produkcję trzody chlewnej zniechęcają władze lokalne do wydawania pozwoleń na budowę, a procedura administracyjna zostaje celowo wydłużana o kilka lat narażając inwestora na dodatkowe koszty.

Polska legislacja związana z możliwością lokalizowania budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej, zmierza w kierunku coraz większych utrudnień dla obiektów powyżej 210 DJP. Najlepszym przykładem jest projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, w którym lokalizacja ferm powyżej 210 DJP, będzie możliwa na podstawie uchwalonych planów miejscowych. Ewentualne wejście w życie proponowanych przepisów może jeszcze pogorszyć sytuację potencjalnych inwestorów, gdyż wobec braku planów w większości gmin w Polsce, lokalizacja ferm powyżej 210 DJP praktycznie zostanie zatrzymana. Inwestorzy zmuszeni będą do uczestniczenia w długotrwałych rozprawach administracyjnych dotyczących ustalania miejscowych planów zagospodarowania terenu.

Odsłon artykułów:
1559725

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka