IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

MRiRW dostrzega potrzebę wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej, ale nie ma kompetencji ustalania poziomu funduszu wynagrodzeń jej pracowników

W odpowiedzi na nasze pismo z dnia 21 stycznia 2019, podpisane przez 13 sygnatariuszy, w sprawie akcji protestacyjnej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej ministerstwo rolnictwa uspokaja, że konflikt nie ma charakteru narastającego. Ministerstwo dostrzega potrzebę wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej, ale nie ma kompetencji ustalania poziomu funduszu wynagrodzeń pracowników Inspekcji i wskazuje wojewodów, którzy "jako dysponenci części budżetowych w porozumieniu z Ministrem Finansów, kształtują budżet wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii”. MRiRW informuje, że prowadzone są prace na szczeblu rządowym mające na celu przygotowanie rozwiązań pozwalających „powiatowym lekarzom weterynarii w większym stopniu wykonywać swoje ustawowe zadania przy pomocy etatowych pracowników Inspekcji”. Ponadto „rozważane jest także rozwiązanie polegające na wyłączeniu organów Inspekcji Weterynaryjnej ze struktur administracji zespolonej w województwie, co wyeliminowałoby stan, w którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma wpływu na kwestie finansowania tej instytucji”.

pobierz pismo MRiRW >

Odsłon artykułów:
1618739

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka