IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Wymóg zapewnienia pojemności zbiorników na 6-cio miesięczne przechowywanie nie dotyczy pofermentu

Uzyskaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na nasze pismo z dnia 18 kwietnia 2019 roku KZ/2019/169 w sprawie w sprawie okresu przechowywania pofermentu pochodzącego z biogazowni. Wykładnia dotyczy interpretacji zapisów zawartych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Z treści pisma ministerstwa wynika, że wymóg zapewnienia pojemności zbiorników na 6-cio miesięczne przechowywanie dotyczy wyłącznie nawozów naturalnych płynnych, a zatem wyłącznie gnojowicy i gnojówki.

..."Program azotanowy nie określa wprost, jaka pojemość magazynowa powinna zostać zapewniona dla masy pofermentacyjnej przeznaczonej do rolniczego wykorzystania. Jednakże mając na uwadze definicje zawarte w art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne poferment należy uznać za nawóz, w związku z tym do pofermentu odnoszą się m.in. przepisy zawarte w rozdziale 1.2 Programu azotanowego, w tym te które mówią o zakazie stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem. Oznacza to, że w okresie, w którym obowiązuje ww. ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, należy zapewnić odpowiednie przechowywanie całej objętości posiadanego produktu pofermentacyjnego.

Traktując produkt pofermentacyjny jako szczególną formę przetworzenia nawozów naturalnych należy przyjąć, że również poferment należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu, zgodnie z zapisem rozdziału 1.4 ust. 1 Programu azotanowego, przy czym wymóg zapewnienia pojemności zbiorników na 6-cio miesięczne przechowywanie dotyczy wyłącznie nawozów naturalnych płynnych, a zatem wyłącznie gnojowicy i gnojówki".

pobierz pismo MGMIŻŚ >

Odsłon artykułów:
1603259

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka