Coraz więcej ognisk i przypadków ASF. Rośnie liczba niezadowolonych rolników z braku postępów w zwalczaniu choroby

Od momentu pojawienia się wirusa ASF w Polsce w lutym 2014 obserwujemy sukcesywne rozprzestrzenianie się choroby na coraz nowe obszary w kierunku zachodnim. Z roku na rok liczba przypadków ASF u dzików rośnie, a wraz z nim ilość wirusa w środowisku. Biała strefa wolna od wirusa ASF kurczy się. Powiat żuromiński, w którym koncentracja tuczników jest największa w kraju znalazł się w strefie żółtej. Tym samym nie może być dalej źródłem surowca eksportowanego do USA. Zagrożony jest również teren województwa łódzkiego produkującego bardzo duże ilości żywca wieprzowego. Co prawda w 2019 roku odnotowaliśmy mniejszą liczbę ognisk choroby u trzody chlewnej, ale w zwalczaniu wirusa ASF u dzików nie widać żadnych postępów.

Zwiększanie kadr w Inspekcji Weterynaryjnej idzie bardzo opieszale, a przecież wobec narastającego kryzysu powinny być podejmowane zdecydowane działania. Przykład Czech i Belgii pokazuje, że można odnosić sukcesy w walce z chorobą, jeżeli podejdzie się do jej zwalczania zdecydowanie i systemowo. 

Sygnały pochodzące z terenu świadczą o nadmiernej populacji dzików, których ślady żerowania widać na polach. Współpraca administracji i myśliwych przy wykonywaniu wzmożonych odstrzałów dzików pozostawia wiele do życzenia. Rolnicy, którzy muszą czekać miesiącami na odszkodowania z tytułu likwidacji stad są zrozpaczeni, gdyż ich gospodarstwa zagrożone są bankructwem. W tej sytuacji trudno mówić postępach i zdecydowanej walce z chorobą.

Bez redukcji populacji dzików dokonywanej systemowo, wprowadzonej bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie, niezwłocznie wypłacanych odszkodowaniach za likwidowane stada nie poradzimy sobie z wirusem. Narastający problem będzie skutkował stopniową utratą znaczenia branży wieprzowiny w Polsce i przyczyni się do wzrostu importu zarówno żywych świń jak i produktów wieprzowych z zagranicy.