IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Brak zgody wielu PLW na przemieszczanie prosiąt ze stef czerwonych faworyzuje importerów i producentów z zagranicy

Pomimo, że przepisy zezwalają na przemieszczenie zwierząt ze stref czerwonych do niebieskich, czerwonych, żółtych a nawet białych, Powiatowi Lekarze Weterynarii nagminnie zabraniają tych przemieszczeń. Powoduje to ograniczenie w handlu warchlakami i prosiętami z krajowych hodowli.

W związku ze znalezieniem się w strefach czerwonych, polscy hodowcy mają utrudnione warunki w sprzedaży prosiąt. Powoduje to faworyzowanie importerów i producentów z zagranicy.

Powiatowi Lekarze Weterynarii z powiatów położonych w strefach żółtych lub białych, w naszej ocenie, bezpodstawnie, wstrzymują możliwość legalnych przemieszczeń wewnątrz kraju narażając hodowców na poważne straty.

W Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7222) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/709/UE), są jasno określone wymogi, po spełnieniu których można bezpiecznie wysłać zwierzęta z czerwonej strefy do pozostałych (można także wysyłać zwierzęta do dalszej hodowli z niebieskich stref do czerwonych).

W województwach, gdzie wirus ASF przebywa najdłużej, nie odnotowujemy wiele takich incydentów, jednak Powiatowi Lekarze Weterynarii, w regionach gdzie wirus został stwierdzony stosunkowo niedawno, takie problemy pojawiają się nagminnie. Musi minąć wiele miesięcy, zanim wirus ogarnie większość terenu takiego województwa, aby inspektorzy zaczęli zezwalać na takie przemieszczenia, które kilka miesięcy wcześniej były dla nich niedopuszczalne, pod groźbą aresztu.

Odsłon artykułów:
1786626

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka