IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Termin dostarczenia pierwszej partii paszy leczniczej dla zwierząt

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju związaną z epidemią CoVID-19 dniu 2 czerwca 2020 r. wystąpiliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zobacz pismo) o wydłużenia terminu dostarczenia pierwszej partii paszy leczniczej z 3 do 7 dni, a także dopuszczenia skanu zlecenia, na podstawie którego można rozpocząć produkcję i wysłać produkt gotowy do odbiorcy do czasu otrzymania oryginału zlecenia od lekarza weterynarii.

MRiRW informuje, że (…) z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające dyrektywę Rady 90/167/EWG (Dz. Urz. UE L 4/1 z dnia 7.1.2019) Rozporządzenie to ustala jednolite zasady wytwarzania i wprowadzania do obrotu pasz leczniczych w całej UE. Regulacja zawiera inne niż w chwili obecnej obowiązujące w Polsce terminy ważności zlecenia na wytworzenie paszy leczniczej (…)

(…) Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 28 stycznia 2022 r. Do tego czasu zostaną podjęte działania legislacyjne mające na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do wskazanych w ww. rozporządzeniu wymogów. W art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2019/4 wskazano, że „recepta na paszę leczniczą zachowuje ważność maksymalnie przez sześć miesięcy od daty wystawienia w przypadku zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności innych niż zwierzęta futerkowe i trzy tygodnie w przypadku zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności i zwierząt futerkowych. W przypadku paszy leczniczej zawierającej przeciwdrobnoustrojowe weterynaryjne produkty lecznicze recepta zachowuje ważność przez maksymalny okres pięciu dni od daty wystawienia (…)

Ministerstwo informuje, (…) że w chwili obecnej szereg wytwórni stosuje praktykę polegającą na rozpoczynaniu produkcji pasz leczniczych po otrzymaniu zlecenia w wersji elektronicznej. Wydanie paszy leczniczej z wytwórni następuje jednak po otrzymaniu zlecenia w wersji papierowej. Ponadto obowiązujące aktualnie przepisy umożliwiają produkcję pasz leczniczych na tzw. „półkę”. Oznacza to, że z reguły określony zapas pasz leczniczych gotowych do wydania znajduje się w magazynie wytwórni i nie ma konieczności rozpoczynania produkcji. W tym przypadku wydanie paszy leczniczej również odbywa się wyłącznie po dostarczeniu do wytwórcy zlecenia wystawionego przez lekarza weterynarii (...).

pobierz pismo MRiRW >

Odsłon artykułów:
1978218

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
MRiRW wykres
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka