IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Przewaga wielkotowarowej produkcji świń w UE wynika z zastosowania najlepszych technologii dla dobrostanu zwierząt

Coraz więcej ukazuje się publikacji organizacji prozwierzęcych na temat dobrostanu zwierząt, w tym również dobrostanu świń. W wielu przypadkach można odnieść wrażenie, że cele autorów tych publikacji są zbieżne z celami organizacji producentów trzody chlewnej. I dla autorów i dla producentów dobrostan zwierząt ma kluczowe  znaczenie. O ile jednak autorzy prozwierzęcy czynią to z pobudek osobistych, producenci mają co najmniej trzy dodatkowe powody. To ekonomia, bo koszt zwierząt chorych, zestresowanych czy cierpiących przewyższa oszczędności jakie można uzyskać  przy ich hodowli. Drugim jest powód etyczno – prawny, bo hodowcy są zobligowani przez ustawę o ochronie zwierząt do dbałości o trzodę. Na straży tej dbałości czuwają wyspecjalizowane służby weterynaryjne. Ostatnim, to powód wizerunkowy. Jakiekolwiek kontrowersje związane z traktowaniem zwierząt boleśnie uderzają w całą branżę. Dziś niemal każda chlewnia i każda ciężarówka jest czujnie śledzona przez aktywistów gotowych natychmiast nagłośnić każdą nieprawidłowość.

Warto jednak nadmienić że szlachetność pobudek aktywistów prozwierzęcych nie usprawiedliwia posługiwanie się wątpliwymi i niesprawdzonymi argumentami.

  1. Zabiegi zootechniczne wykonywane w trakcie produkcji są regulowane przepisami unijnymi i krajowymi i  odzwierciedlają wyniki wieloletnich prac naukowych.
  1. Pozostawienie ogonów u świń bez obcinania znajduje coraz więcej zwolenników. Niezbędne jest jednak wprowadzenie odpowiednich elementów do zabawy i manipulacji ograniczających znudzenie i agresję zwierząt. Temu poświęcony był ostatni webinar Akademii POLPIG.
  1. Kastracja prosiąt płci męskiej wynika z potrzeb konsumentów nie producentów żywca. Mięso z zapachem knurzym jest odrzucane przez przetwórstwo, gdyż nie ma dla niego rynku. Alternatywą kastracji chirurgicznej jest kastracja immunologiczna, która znajduje coraz więcej zwolenników. Stosują ją też członkowie POLPiG,  choć bardzo przydałoby się wsparcie komunikacyjne promujące wśród wszystkich polskich producentów, również tych małych, kastrację immunologiczną.
  1. Naturalne odsadzanie prosiąt w wieku 14 – 17 tygodni nigdzie na świecie nie jest stosowane. Taki zabieg przekreślałby ekonomiczny sens hodowli.
  1. Najczęstszym powodem chorób zakaźnych stada jest brak bioasekuracji, której nie da się zastosować w gospodarstwach o małej skali produkcji. Skuteczna walka np. z ASF wymaga izolacji hodowli przed ptactwem czy innymi zwierzętami wolno żyjącymi. Produkcja zwierząt na wybiegach w żaden sposób nie pozwoli na utrzymywanie zwierząt w izolowanym i kontrolowanym środowisku.
  1. Producenci świń są prawnie zobowiązani do ich leczenia, aby zapobiegać niepotrzebnemu cierpieniu zwierząt podczas choroby. W wyjątkowych, pojedynczych przypadkach pod nadzorem lekarzy weterynarii stosowana jest terapia antybiotykowa u zwierzęcia zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną. Po dojściu zwierząt do zdrowia ich ubój dozwolony jest wyłącznie po okresie karencji umożliwiającej bezpieczne pozbycie się środka leczniczego z organizmu. Stosowanie antybiotyków jako promotorów wzrostu zostało wyeliminowane w krajach unijnych z praktyki produkcyjnej ponad dekadę temu.
  1. Porodówka jest najbardziej zaawansowaną częścią produkcyjną fermy, której zadaniem jest zapewnienie jak najlepszych warunków lochom w okresie porodu i poporodowym. W wielu fermach stosowane są kojce z możliwością dowolnego ruchomego formowania przestrzeni zarówno dla lochy jak i dla prosiąt.
  1. Naruszanie zasad dobrostanu zwierząt w czasie załadunku, transporcie, rozładunku nie jest w interesie ani producenta żywca ani przetwórcy, gdyż odbija się to na jakości mięsa wieprzowego, a tym samym na rozliczeniach handlowych. Nielogiczna byłaby niedbałość o zwierzęta na ostatnim etapie transportu, przy dochowaniu najwyższych standardów na wcześniejszych etapach produkcji na fermie.
  1. Dopuszczone są różne metody ogłuszania zwierząt. Coraz więcej świń ubija się poprzez usypianie dwutlenkiem węgla. Świnie natychmiast pozbawione są świadomości i nie czują ani bólu i  ani stresu podczas uboju.

Wiele firm genetycznych pracuje usilnie i od wielu lat nad doskonaleniem cech wspomagających dobrostan – jak np.: obniżenie zapachu knurzego, obniżenie agresji oraz ciągłą poprawą witalności zwierząt.

Wielkotowarowa produkcja świń w Unii Europejskiej zdobyła przewagą właśnie ze względu na możliwości zastosowania najlepszych dostępnych technologii zarówno w przypadku dobrostanu zwierząt jak i ochrony środowiska. To właśnie w tego typu fermach panują najlepsze warunki dla zwierząt. Fermy trzody chlewnej coraz częściej mogą pochwalić się zerowym śladem węglowym, najlepszą opieką weterynaryjna, dbałością o temperaturę, wilgotność, ściółkę aż po takie detale jak zabawki do gryzienia czy skubania przez świnie.  Ponadto większa skala powoduje, że niskie koszty produkcji w przeliczeniu na jednostkę pozwalają utrzymać ceny produktów wieprzowych na poziomie dostępnym również dla rodzin o niskich dochodach.

Odsłon artykułów:
2416926

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
MRiRW wykres
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka