IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Wnioski ze spotkania Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF

 

 

  

Porozumienie logo

WNIOSKI ZE SPOTKANIA

Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF

z dnia 22 września 2020

  1. Procedowana ustawa o ochronie zwierząt daje uprawnienia organizacjom prozwierzęcym do wchodzenia na fermy podobne do IW. Jest to sprzeczne z zasadami bioasekuracji i zagraża rozprzestrzenianiu wirusa ASF na kolejne stada trzody chlewnej.
  1. Brak jest na zachodzie kraju zakładów ubijających świnie ze strefy niebieskiej. Niezbędny jest nacisk na sieci handlowe, aby odbierały produkty wieprzowe ze strefy niebieskiej. Większy popyt na wieprzowinę ze strefy niebieskiej przyczyni się do uruchomienia dodatkowych ubojni i zimniejszy różnice cenowe w stosunku do strefy białej. Do rozmów powinny być włączone organizacje branżowe, strona rządowa i przedstawiciele sieci handlowych. Wnioskujemy, aby różnica w cenach skupu pomiędzy strefą białą a niebieską była rekompensowana ze Skarbu Państwa. Postulujemy, aby zakłady, które uzyskały pozwolenie na ubój świń ze strefy niebieskiej, były uwidocznione na stronie internetowej GIW.
  1. Plan zwalczania ASF opracowany przez Centralny Sztab Kryzysowy, w którym brak jest przedstawicieli branży, jest nieskuteczny i wymaga zmian. Postulujemy prowadzenie przedstawicieli POROZUMIENIA do sztabu centralnego oraz wojewódzkich. Współpraca wojewodów, samorządów, organizacji rolniczych, inspekcji weterynaryjnej, kół łowieckich, służb leśnych jest niezbędna w zwalczaniu ASF. Presja wirusa w środowisku rośnie. Wirus rozprzestrzenia się na wschodzie, zachodzie, a także w centralnej części kraju. Łącznie w 2020 roku potwierdzono 3403 przypadków oraz 100 ognisk. Brak skutecznych rezultatów walki z ASF może doprowadzić do decyzji Komisji Europejskiej o zamknięciu całego kraju (scenariusz rumuński).
  1. Rolnicy, którzy znaleźli się w strefach niebieskich i czerwonych, w dalszym ciągu zgłaszają utrudnienia w przemieszczaniu świń z powodu braku zgody PLW. Wnosimy o jednoznaczne uregulowanie tej kwestii poprzez wydanie odpowiednich wytycznych GIW. Dotychczasowe regulacje nie rozwiązały problemu przemieszczania trzody chlewnej między strefami.
  1. Wnioskujemy o bardziej skuteczne działania na szczeblu Komisji Europejskiej w sprawie znoszenia stref niebieskich już po 3 miesiącach, w rejonach gdzie jest to możliwe.
  1. Wnosimy o udostępnianie (anonimowo) przyczyn ognisk ASF. Informacje te staną się cennym źródłem wiedzy niezbędnym do poprawy bioasekuracji na fermach.
  1. Postulujemy przedstawienie wszystkich kosztów poniesionych przez Skarb Państwa na walkę z ASF (nadzór weterynaryjny, badania laboratoryjne, odstrzały sanitarne, odszkodowania tytułem likwidacji ogniska ASF itp.), które w zestawieniu z dodatkowymi kosztami oszacowanymi przez rolników i przemysł mięsny uświadomi społeczeństwu całkowite koszty finansowe walki z chorobą.
Odsłon artykułów:
2284606

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
MRiRW wykres
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka