IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

POROZUMIENIE apeluje o zmianę postępowania z dzikami odłowionymi na terenach miejskich

porozumienieASFlogo

Warszawa, dnia 21 lipca 2021 r.

Szanowny Pan

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Do tzw. Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Poznaniu wpłynął projekt, który zakłada „tworzenie systemu śledzenia tras dzików online, celem szybszej interwencji służb miejskich” a następnie ich odłów i wywożenie do lasów poza miastem. Realizacja tego projektu, szacowanego na blisko 1 000 000 zł, to prosta droga do rozprzestrzeniania epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz łamanie obowiązującego prawa.

Afrykański pomór świń od 2014 roku budzi niepokój wśród polskich hodowcach trzody chlewnej. Dynamika rozprzestrzeniania się wirusa stale się zwiększa. Początkowo ASF pojawił się głównie na wschodzie kraju, a w tym roku jest już obecny na terenie 10 województw. Na terenie województwa wielkopolskiego potwierdzono już w bieżącym roku 3 ogniska ASF u świń.

Profesorowie Zygmunt Pejsak oraz Grzegorz Woźniakowski, opierając się na własnych doświadczeniach oraz badaniach innych specjalistów opublikowali na łamach Życia Weterynaryjnego pracę „Afrykański pomór świń w Polsce w latach 2014–2021 – dlaczego nie dajemy sobie rady?”. Zaznaczyli w niej, że przyczyn niekorzystnej sytuacji w naszym kraju można upatrywać w m.in.: braku ścisłej współpracy wszystkich instytucji, które powinny być odpowiedzialne za zwalczanie ASF, braku konsekwencji w działaniu, niezdawaniu sobie sprawy z faktu, jak duże straty ponosi sektor produkcji mięsa wieprzowego w związku z ASF.

Jednym z filarów tego sektora jest obszar Wielkopolski. Zgodnie z danymi raportu GUS pogłowie świń w grudniu 2020r. liczyło w Polsce 11 727,4 tys. sztuk. Największy udział w krajowym pogłowiu świń miało województwo wielkopolskie (36,4%), na terenie którego zagęszczenie trzody chlewnej jest największe i wynosi średnio 143 szt./100 ha, podczas gdy średnia w krajowa oscyluje wokół 38 szt./100 ha. Walka z ASF na terenach bardzo zagęszczonych jest trudniejsza i obarczona ogromnymi stratami zarówno po stronie rolników jak i budżetu państwa.

Dziki są rezerwuarem ASF. Ich wkroczenie do miast związane z utratą lęku przed człowiekiem i odkrycie bogatych terenów do żerowania budzi zrozumiałe obawy. Z jednej strony większość mieszkańców traktuje nowych gości z infantylną fascynacją, z drugiej rosnąca ilość wypadków komunikacyjnych, niszczenie trawników i zieleni miejskiej i przypadki zaatakowania ludzi rodzi potrzebę interwencji.

Salomonowe rozwiązanie którym jest odławianie, znakowanie i wywożenie dzików do lasu jest rozwiązaniem najgorszym z punktu widzenia sanitarnego. Rozwiązuje problem chwilowo, a znacząco przyczynia się do rozwleczenia epidemii ASF na nowe tereny i zagłady kolejnych hodowli świń. Fakty są bezlitosne i jedynym skutecznym rozwiązaniem są, według naukowców i hodowców radykalne kroki podjęte m.in. przez Belgię czy Czechy. Dodatkowo uregulowania unijne (ROZDZIAŁ V RWK 2021/605 ustanawia w art. 45 pkt a) stanowczo zabraniają przemieszczania dzików na terenie kraju członkowskiego. Odłów dzików z terenów miejskich jest niezbędny, ale wypuszczanie ich do lasu przyniesie dramatyczne szkody bez trwałego pożytku.

Apelujemy do Pana Prezydenta, o zmianę założeń projektu, w którym odłowione dziki z terenów miejskich poddawane byłyby eutanazji i utylizacji. Redukcja populacji dzików do znacznie niższego odsetka i niezwłoczne usuwanie zwłok dzików stanowią najbardziej efektywne postępowanie prewencyjne.

Łącząc wyrazy szacunku

Sygnatariusze Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF:

Aleksander Dargiewicz Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Witold Choiński Związek Polskie Mięso

Janusz Rodziewicz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Monika Piątkowska Izba Zbożowo Paszowa

Wiesław Różański Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

Ignacy Zaremba Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS"

 

Odsłon artykułów:
2490402

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
MRiRW wykres
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka