IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o 106 ognisku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń

Sto szóste ognisko ASF (drugie w tym roku), stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 3 stycznia 2018 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 69 świń, położonym w gminie Korczew, w powiecie siedleckim, w województwie mazowieckim. Gospodarstwo położone jest w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE). W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.