IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o przypadkach 1416-1526 afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia 1416-1526 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF w dniach 19-28 lutego 2018 r.

Załącznik z tabelą przypadków ASF dostępny jest tutaj