IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Pismo do premier Ewy Kopacz w sprawie powołana sztabu kryzysowego ASF

Największe organizacje związkowe działające w branży produkcji trzody chlewnej i przetwórstwa wieprzowiny podpisały się pod apelem do premier Ewy Kopacz w sprawie powołania międzyresortowego sztabu kryzysowego do walki w wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Podobny apel skierowaliśmy ponad dwa miesiące do ówczesnego premiera Donalda Tuska, ale zmiana rządu uniemożliwiła jakiekolwiek działania w tym zakresie.

Wierzymy, że tym razem będzie inaczej. Sytuacja jest poważna i bez zdecydowanych działań rządu może dojść do wyeliminowania z rynku całej polskiej branży. Rozprzestrzenienie się wirusa w Polsce grozi konsekwencjami w całej Unii Europejskiej.

Sytuacja ASF w Polsce ma od samego początku charakter bardzo dynamiczny. W dniu 10 października br. potwierdzono kolejny, osiemnasty przypadek ASF w strefie zapowietrzonej. Z pozoru wydawałoby się że jest to fakt bez większego znaczenia. W rzeczywistości dowodzi on, że zwielokrotniają się nam ścieżki przenoszenia wirusa ASF. Z rozpaczą konstatujemy, że ten osiemnasty przypadek oddala na kolejne co najmniej 6 miesięcy możliwość aplikacji o przywróceniu eksportu mięsa wieprzowego i przetworów poza granice UE. Mamy zatem przed sobą kolejny okres olbrzymich strat dla producentów i przetwórców.

pobierz pismo do premier Ewy Kopacz >