IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

MRiRW odpowiedziało na nasz apel do premier Ewy Kopacz w sprawie powołania międzyresortowego sztabu kryzysowego ds. ASF

Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo z MRiRW datowane 24/11/2014, które jest odpowiedzią na nasz apel do premier Ewy Kopacz z 17/10/2013 w sprawie powołania międzyresortowego sztabu kryzysowego ds. ASF.

W piśmie przeczytaliśmy, że MRiRW opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, mający na celu wprowadzenie podstawowych zasad bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Zważywszy na fakt, że po blisko 10 miesiącach od wystąpienia pierwszego przypadku ASF w Polsce powstał dopiero projekt nowych regulacji prewencyjnych, trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że jest to działanie priorytetowe rządu. Rozwiązania kryzysowe charakteryzują się tym, że są wprowadzane szybko. Mieliśmy świadomość zagrożenia dla naszego już kilka lat temu, kiedy stwierdzono pierwsze przypadki wirusa na Białorusi. Był więc czas, aby przygotować się do walki z ASF.

Gdyby taka ustawa (nie projekt) wraz z programem bioasekuracji była gotowa zanim pojawiły się pierwsze przypadki ASF w Polsce, gdyby populacja dzików zostałaby poważnie ograniczona, gdyby zostały wyznaczone drogi tranzytowe ze wschodu na zachód, przy których parkingi byłyby wyposażone w zamykane pojemniki na odpadki żywnościowe, a inspekcja weterynaryjna dysponowałaby pełnym wykazem gospodarstw utrzymujących świnie (w tym tych, które nie spełniają zasad bioasekuracji), wreszcie gdyby społeczeństwo zostało uświadomione poprzez akcje medialne o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem wirusa ASF, moglibyśmy powiedzieć, że Polska jest przygotowana do walki z ASF.

Tymczasem możemy mówić, że wprowadziliśmy dobry system monitorowania rozprzestrzenia się choroby oraz posiadamy procedury w przypadku stwierdzenia jej wystąpienia. Brakuje wielu elementów systemu zabezpieczenia i prewencji, który mozolnie dopiero się tworzy.

pobierz pismo >